Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Koncert Pieśni Religijnej - Modlitwa za Syrię.

30.11.2016

W sobotę 26 listopada w Cerkwi pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie odbył się Koncert Pieśni Religijnej – Modlitwa za Syrię. Była to inauguracja cyklu spotkań, organizowanych przez Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń”. Motywem przewodnim tego wydarzenia była modlitwa w intencji pokoju w Syrii, który z pewnością leży na sercu każdemu chrześcijaninowi.

Koncert rozpoczął ks. Adam Misijuk, który w imieniu ks. mitrata Mikołaja Lenczewskiego  - Proboszcza Parafii Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie, serdecznie powitał wszystkich przybyłych na uroczystość. Zwracając się do zebranych podkreślił, jak ważna jest aktywna postawa wobec cierpienia drugiego człowieka i okazywanie mu pomocy. Oznajmił także, że przedstawiciele Prawosławnego Patriarchatu Antiochii po otrzymaniu informacji o naszej inicjatywie napisali m. in. „Bardzo porusza serce wiedza, że Cerkiew w Polsce modli się i myśli o pomocy Syryjczykom”.

Po odmówieniu wspólnie modlitwy Ojcze Nasz w trzech językach (arabskim, polskim i cerkiewnosłowiańskim), o. Adam Misijuk zapoznał zgromadzonych gości z historią Patriarchatu Antiocheńskiego i początkami chrześcijaństwa w tym regionie. Z Antiochii bowiem, wówczas religijnego centrum, rozprzestrzeniało się ono na inne terytoria, stamtąd też dotarło do Grecji i Rzymu.

Następnie koncert poprowadzili Julia Bortniczuk i Michał Panasiuk, którzy przedstawili zgromadzonym Kameralny Chór Żeński im. św. Lidii pod dyrekcją Matuszki Katarzyny Kosińskiej i Męski Kwintet Muzyki Cerkiewnej IKOS pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni.

Kameralny Chór Żeński im. św. Lidii działa przy Parafii Prawosławnej pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Powstał w grudniu 2012 r. z inicjatywy księdza mitrata Mikołaja Lenczewskiego – proboszcza parafii. W swoim repertuarze posiada utwory muzyki sakralnej różnych epok, kompozytorów klasycznych i współczesnych.

W czasie sobotniego koncertu Kameralny Chór Żeński im. św. Lidii zaprezentował m. in.: Sława Bohu za wsio i Okom błahoutrobnym – mniszki Denisowej, Troparion do Bogurodzicy „Sporucznica hresznych” – melodia Monasteru Nowego Atosu, Jedinorodnyj Syne – M. Reczkunowa, Dostojno jest’ – muz. P.K. Diniejewa, Zastupnice usierdnaja – P. Czesnakowa, O Tiebie radujetsia – W.A. Żdanowa.

Następnie informacje na temat aktualnej sytuacji syryjskiej Cerkwi przedstawiła Dominka Kovačević – studentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Poruszyła ona kwestię niezwykle trudnej sytuacji prawosławnych Syryjczyków, którzy za swoją wiarę są nieludzko traktowani – poddawani torturom, porywani. Mimo tych ogromnych cierpień jakich doznają, gromadzą się jednak w świątyniach i modlą.

Kolejno odczytany został Psalm 78:

Boże, poganie przyszli do Twego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek, Jeruzalem obrócili w ruiny. Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptakom powietrznym, zwierzętom ziemskim ciała Twoich świętych. Ich krew rozlali, jak wodę, wokół Jeruzalem i nie było komu ich pogrzebać. Staliśmy się przedmiotem wzgardy dla naszych sąsiadów, igraszką i pośmiewiskiem dla otaczających. Dokądże, Panie? Czy wiecznie będziesz się gniewał? Czy Twoja zapalczywość będzie gorzeć jak ogień? Wylej gniew Twój na ludy, które Cię nie uznają, na królestwa, co nie wzywają Twojego imienia. Albowiem pożarli Jakuba i spustoszyli jego siedzibę. Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego imienia, i wyzwól nas, i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje imię. Dlaczego mają mówić poganie: Gdzie jest ich Bóg? Niech na naszych oczach rozejdzie się wśród pogan wieść o pomście za przelaną krew Twoich sług. Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie; mocą Twojego ramienia oszczędź na śmierć skazanych. I odpłać sąsiadom naszym siedmiokrotnie w ich zanadrze za zniewagę, którą Tobie, Panie, wyrządzili. My zaś, lud Twój i owce Twej trzody, będziemy Tobie dziękować na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.

W języku polskim wygłosiła go Julia Bortniczuk, w języku arabskim – Dominka Kovačević, a w języku cerkiewnosłowiańskim – Włodzimierz Misijuk.

Następnie zebrani mogli usłyszeć utwory liturgiczne w wykonaniu Męskiego Kwintetu Muzyki Cerkiewnej IKOS pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni.

Członkowie Męskiego Kwintetu Muzyki Cerkiewnej IKOS to studenci i absolwenci prawosławnych szkół teologicznych, lektorzy i psalmiści.

W swym repertuarze zespół sięga do tradycyjnych form muzyki liturgicznej Kościoła Wschodniego, począwszy od monodii bizantyńskiej i staroruskiej, precedensowego wczesnego wielogłosu ruskiego, śpiewu gruzińskiego i serbskiego, polifonii zachodniej wprowadzonej do liturgii prawosławnej w I Rzeczypospolitej, aż po kompozycje, należące do klasyki rosyjskiej muzyki cerkiewnej XIX – pocz. XX wieku.

Chór wykonał m. in.: Otcze Nasz – Kiedrowa, Ahios o Theos – bizantyjskie, Dogmatik tonu 5 – znamiennyj, Chwalitie Hospoda – XVII w. – Strocznoje, Jedinorodnyj – XVII w. – M. Dyleckiego, Nynie Sily - G. Lwowskiego, Nynie Otpuszczajeszy – A. Greczaninowa, Wzbrannoj Wojewodie – P. Czesnakowa, Swietie Tichij - walaamskoje opr S. Trubaczowa, Bohorodice Diewo – S. Trubaczowa, Iże Chieruwimy – S. Trubaczowa, Anhiel Wopijasze – Greczeskoje opr S. Trubaczowa.

Po wykonaniu pięknych i wzruszających utworów wszystkim występującym artystom wręczono kwiaty a słuchacze z trudem powstrzymywali się od nagrodzenia wielkimi brawami. Tym, którzy nie uczestniczyli bezpośrednio w koncercie należą się wyjaśnienia. Otóż z uwagi na miejsce koncertu oklaski zastąpiono wewnętrzną modlitwą za zdrowie i pomyślność artystów. Wszyscy podeszli do tego z wielkim zrozumieniem i uszanowali taki właśnie niecodzienny sposób nagrody artystycznej.

Przepiękne utwory wykonane przez chóry stanowiły wspaniałą modlitwę jednoczącą ludzi. Na twarzach uczestników było widać spokój, skupienie i jedność w modlitwie oraz zrozumienie i chęć pomocy ludziom cierpiącym, prześladowanym za wiarę w Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Warto też w tym miejscu zaznaczyć, że zgromadzeni mogli nie tylko wysłuchać kolejnych utworów, ale także zapoznać się z historią ich powstania oraz biografiami twórców. W ten sposób koncert stał się jednocześnie ciekawą i ważną lekcją o historii muzyki cerkiewnej.

Wielkie słowa uznania należą się też prowadzącym uroczystość.

Zamykając koncert, wspólnie odmówiono Modlitwę za Syrię:

Pomóż nam Boże Zbawicielu nasz, ze względu na chwałę Imienia Twego... (PS 78:9)

Boże zmiłuj się nad Twoimi ludźmi w umęczonej wojną Syrii – Wybacz, że zamiast cichej, gorliwej modlitwy, musisz słuchać straszliwe odgłosy wojny, płacz ginących dzieci i matek. Wybacz, że ludzie zamiast pomnażać dobro na Ziemi, dostatek w rodzinach, chleb w domach – stają się ofiarami śmierci.

Boże przyjmij do nieba dusze zabitych i zamęczonych za wiarę w Ciebie! Boże daj opamiętanie tym, którzy ciągle myślą, że zabijając słabych i bezbronnych służą jakiemuś bogu.

Boże spraw aby sumienie sparaliżowało ręce tym, którzy sprzedają broń ludziom opętanym amokiem zabijania.

Boże spraw niech wstyd zamknie usta tym którzy okłamują świat by zagłuszyć głos swojego sumienia a ogrom przelanej niewinnej krwi niech ostudzi serca, tych którzy nienawidzą.

Boże błogosław serca przepełnione współczuciem i poszukujące dróg do pokoju.

Boże błogosław ręce, które chcą okazać pomoc ocalałym z pożogi.

Boże, Ty jeden znasz przyczynę tego zła. Wybacz nam wszystkim, że nasza wiara jest mała, nasze wysiłki są niezdarne a nieskładna modlitwa jest cichsza od szeptu. Pozwól niech połączy się ona z modlitwą świętych. Pozwól niech nastanie czas, podobny do nocy, gdy nad Betlejem aniołowie zaśpiewali pieśń: „Chwała na wysokościach Bogu a na ziemi pokój…” Tak, aby ziemia zapełniła się „ludźmi dobrego upodobania” (Łk 2; 14). Niech cały świat wielbi Ciebie Boga Wszechmogącego – Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen!

Organizatorzy pozostawili również wiernym czas na modlitwę indywidualną.

Wieczór zakończyło wspólne spotkanie w domu parafialnym. Na stołach nie zabrakło pysznych domowych wypieków. Uczestnicy spotkania byli pod wielkim wrażeniem i podczas kuluarowych rozmów dziękowali wykonawcom za przepiękny śpiew. Wszyscy wyrażali nadzieję, że podobni goście będą witać częściej w naszej Cerkwi.

Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” składa serdeczne podziękowania księdzu mitratowi Mikołajowi Lenczewskiemu za wsparcie i umożliwienie organizacji koncertu w świątyni, Kameralnemu Chórowi Żeńskiemu im. św. Lidii oraz Męskiemu Kwintetowi Muzyki Cerkiewnej IKOS, a także wszystkim uczestnikom Koncertu Pieśni Religijnej i wszystkim tym, którzy wsparli akcję charytatywną na rzecz Dzieci w Syrii. Spasi Hospodi!

Akcja charytatywna trwa nadal. Już 4 grudnia, wspólnie z Punktem Katechetycznym przy naszej wolskiej parafii, zostanie zorganizowany Kiermasz Świątecznej Pomocy, którego pomysłodawczynią jest Matuszka Jola Rajecka. Podczas kiermaszu będziemy zbierać fundusze na pomoc dzieciom. Serdecznie zapraszamy do udziału!

uczestnik koncertu

fot. Igor Skopiec, Konstanty Sacharczuk

Szczegółowy repertuar obu chórów został zamieszczony w programie koncertu poniżej.

program   psalm 78

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl