Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Święto Spotkania Pańskiego

15.02.2017

„Radujsia, Błahodatnaja Bohorodice Diewo, iz Tiebie bo wozsija Sołnce prawdy Christos Boh nasz, proswieszczajaj suszczyja wo t’mie: wiesielisia i ty, starcze prawiednyj, prijemyj wo objatija Swoboditiela dusz naszych, darujuszczaho nam woskresienije.” Tak właśnie brzmi troparion obchodzonego przez Matkę Cerkiew w dniu 15 lutego Święta Spotkania Pańskiego (w języku cerkiewnosłowiańskim Srietienije Hospodnie) należącego do cyklu dwunastu głównych świąt prawosławnych (tzw. Dwunatidiesiatych prazdnikov). Jest ono obchodzone na pamiątkę ważnego wydarzenia z ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Na czterdziesty dzień po urodzeniu Zbawiciela, Bogurodzica przyniosła Swojego Syna do świątyni jerozolimskiej, aby wypełnić prawo Mojżeszowe. Zgodnie z Prawem, każda kobieta, która urodziła syna, powinna po czterdziestu dniach przybyć do świątyni, aby złożyć ofiarę oczyszczenia; jeżeli zaś był to syn pierworodny – aby poświęcić go Bogu. Kobiety zamożne składały ofiarę z baranka, ubogie – z pary synogarlic lub gołębi. I pomimo że Przeczysta Dziewica nie miała powodów, by poddawać się oczyszczeniu, pokornie podporządkowała się nakazowi i wraz z Józefem Oblubieńcem przyszła do świątyni.

W tym świąteczną dniu w naszej Parafii o godzinie 9:00 sprawowana była uroczysta Święta Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Biskup Siemiatycki i Prawosławny Ordynariusz Wojskowy przy udziale ks. prot. Adama Misijuka, ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. protodiakona Pawła Korobeinikova. Podczas nabożeństwa List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Hebrajczyków (Hbr 7, 7-17) przeczytał ks. protodiakon Paweł Korobeinikov, zaś fragment Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 2, 22-40) został przeczytany przez ks. protodiakona Jerzego Dmitruka.

Po zakończeniu Świętej Liturgii ze słowami pouczenia do wiernych zwrócił się Jego Ekscelencja Biskup Jerzy. W swym słowie Władyka opowiedział o historii, znaczeniu i istocie dzisiejszego święta. 

Tradycją Święta Spotkania Pańskiego jest święcenie w Cerkwi świec gromnicznych, które są następnie z wielką czcią przechowywane przez wiernych w swych domach przez cały rok. Podczas dzisiejszego nabożeństwa Władyka Jerzy dokonał obrzędu poświęcenia świec dwukrotnie – bezpośrednio przed oraz po zakończeniu Świętej Liturgii.

Na koniec ks. Adam Misijuk serdecznie podziękował Jego Ekscelencji Biskupowi Jerzemu za przewodnictwo w dzisiejszej Świętej Liturgii oraz wszystkim obecnym za wspólną modlitwę. Z radością należy także zauważyć, iż mimo, że w tym roku Święto Spotkania Pańskiego przypadło na dzień powszedni, nasza wolska świątynia zgromadziła wielu wiernych.

Całość dzisiejszych liturgicznych uroczystości upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny kierowany przez psalmistę Bogdana Kuźmiuka.

lektor Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl