Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Pascha w naszej parafii.

16.04.2017

Noc z 15 na 16 kwietnia 2017 roku, godzina 23:00. Nasza wolska świątynia została okryta mrokiem, rozświetlają ją jedynie płomienie świec trzymane w dłoniach licznie przybyłych wiernych, zapalone od Świętego Ognia (Błahodatnoho ohnia). Jeszcze godzina, i w końcu nadejdzie najbardziej oczekiwana przez każdego prawosławnego chrześcijanina północ.

Punktualnie o godzinie 23:15 przed spoczywającą jeszcze na środku świątyni płaszczenicą rozpoczęła się połunoszcznica, którą sprawuje ks. prot. Piotr Kosiński. Nabożeństwo nosi jeszcze żałobny charakter – jego centralnym elementem jest Kanon Wielkiej Soboty, jednak wyraźnie odczuwa się już przedsmak paschalnej radości. Po odśpiewaniu przez chór ostatniej pieśni Kanonu Nie rydaj Mienie, Mati (Nie rozpaczaj po Mnie, Matko, widząc Mnie w grobie [...], bowiem powstanę i będę uwielbiony), przy śpiewie troparionu Jegda snizszeł jesi k smierti, Żiwotie Bezsmiertnyj (Gdy Ty, o Żywocie Nieśmiertelny, zstąpiłeś do otchłani), duchowni wnieśli płaszczenicę do ołtarza. Grób Chrystusa na środku świątyni został pusty.

Następnie do zgromadzonych w świątyni wiernych zwrócił się proboszcz naszej parafii – ks. prot. Adam Misijuk, który w kilku słowach opowiedział o cudzie zejścia Świętego Ognia w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Już po raz kolejny Błahodatnyj Ohoń został przywieziony do Polski z Jerozolimy przez delegację Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na czele z Jego Ekscelencją Jerzym, Biskupem Siemiatyckim, Prawosławnym Ordynariuszem Wojskowym.

Potem duchowieństwo w ołtarzu, za zamkniętymi Carskimi wratami (Królewskimi wrotami), rozpoczęło cichutki śpiew stichery: Woskresienije Twoje Christie Spasie anhieli pojut na niebiesi i nas na ziemli spodobi czystym sierdcem Tiebie sławiti (Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawco, aniołowie śpiewają na niebiosach, i nam na ziemi pozwól, czystym sercem Ciebie sławić). Za drugim razem księża śpiewali ową stichęrę głośniej, powoli zapalały się światła w świątyni. W końcu za trzecim razem duchowni śpiewali ją już pełnym głosem. Otwierają się Carskie wrota - zrywa się pieczęć grobu i na wzór Chrystusa wychodzącego z niego jak z pałacu, kapłani w białych szatach liturgicznych wyszli ze świątyni, a za nimi wszyscy wierni, aby obwieścić światu radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Przy gromkim i doniosłym biciu dzwonów rozpoczął się uroczysty paschalny krestnyj chod (procesja) wokół świątyni. Na czele procesji niesiono Św. Krzyż a z jego obu stron świece, a za nim chorągwie z ikonami Chrystusa i Bogurodzicy, w tym także małe chorągwie niesione przez najmłodszych naszej parafii, a za nimi ikonę Zmartwychwstania i Św. Ewangelię.

Po okrążeniu cerkwi krestnyj chod zatrzymał się przed wejściem głównym do świątyni i o. Adam Misijuk rozpoczął radosną Jutrznię Paschy. Po raz pierwszy w tym roku rozbrzmiały, bez wątpienia najbardziej oczekiwane przez wszystkich wiernych, wspaniałe słowa: Christos woskresie iz miertwych, smertiju smiert’ popraw, i suszczim wo grobiech żiwot darowaw (Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć, i będącym w grobach życie dał).

Następnie usłyszeliśmy stichosy:

Niech powstanie Bóg, i rozproszą się wrogowie Jego, i niech pierzchają przed obliczem Jego ci, którzy Go nienawidzą.

Jak dym się rozwiewa, tak niech się rozwieją, jak wosk się rozpływa przy ogniu.

Tak niech zginą przed obliczem Boga grzesznicy, a sprawiedliwi niechaj się rozradują.

Oto dzień, który uczynił Pan, radujmy się w nim i weselmy.

a po między nimi radosny śpiew Chrystos Woskresie…

Następnie przy gromkim śpiewie Chrystos Woskresie… ks. Adam otworzył drzwi świątyni i wszyscy, na podobieństwo Niewiast niosących wonności i Apostołów którzy przybyli do grobu Chrystusa, weszli do jej wnętrza.

Po wejściu do środka świątyni nastąpił dalszy ciąg Paschalnej Jutrzni, którą wraz z ks. proboszczem celebrowali: ks. mitrat Rościsław Kozłowski, ks. prot. Marian Bendza, ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. Paweł Korobeinikov, ks. protodiakon Jerzy Dmitruk oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski. Nasz chór parafialny kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka rozpoczyna śpiew Kanonu Paschy autorstwa Świętego Jana Damasceńskiego. Podczas Kanonu Paschy, po każdej jego pieśni, duchowni okadzali cerkiew i pozdrawiali trzykrotnie wiernych radosnymi słowami Chrystos Woskresie! a wierni odpowiadali im Woistinu Woskresie!

Na zakończenie Jutrzni Paschy, zgodnie z wielowiekową tradycją Cerkwi, ks. Adam odczytał homilię wielkanocną Świętego Jana Złotoustego na Dzień Paschy Chrystusowej.

Po zakończeniu Jutrzni rozpoczęła się uroczysta paschalna Święta Liturgia. Podczas nabożeństwa Dzieje Apostolskie (Dz 1, 1-8) przeczytał lektor Andrzej Trofimiuk.

Paschalna Święta Ewangelia według Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana (J 1, 1-17) została odczytana przez księży w dwunastu językach: cerkiewno-słowiańskim, greckim, łacińskim, hebrajskim, polskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, staroruskim, rumuńskim, angielskim oraz francuskim.

Na zapriczastnom ks. prot. Piotr Kosiński odczytał Orędzie Paschalne Świętego Soboru Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do Czcigodnego Duchowieństwa, Miłujących Boga Mnichów i Wszystkich Wiernych Jego Dzieci.

Na koniec Świętej Liturgii duchowni dokonali poświęcenia Artosu.

Po zakończeniu nabożeństwa ks. Proboszcz z głębi serca pozdrowił wszystkich wiernych z Wielkim Dniem Paschy Chrystusowej oraz zaprosił wszystkich na wspólną agapę przygotowaną w domu parafialnym.

Zgodnie piękną paschalną tradycją, przy ucałowaniu Św. Krzyża, każdy z obecnych w naszej świątyni wiernych otrzymał malowane jajko, jako symbol odradzającego się życia oraz Zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

W naszej Parafii o godzinie 8:00 sprawowana była również druga paschalna Święta Liturgia, którą w dolnej świątyni współcelebrowali ks. prot. Piotr Rajecki oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski.

Natomast o godz. 14:00 została odprawiona świąteczna Wieczernia, po ktorej chętni dołączyli do tradycyjnego paschalnego dzwonienia. To jedyny dzień w roku, kiedy każdy może spróbować swoich sił na dzwonnicy.

 

В ночь с 15 на 16 апреля 2017 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, в нашем храме совершена была череда праздничных Пасхальных Богослужений — полунощница, крестный ход, Пасхальная заутреня и Божественная Литургия Свт. Иоанна Златоуста.

Полунощницу совершил протоиерей Пётр Косиньски.

После окончания полунощницы к молящимся обратился настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк, который рассказал о чуде схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Стоит отметить, что в Польшу частицу Благодатного Огня доставляют из Иерусалима уже восьмой год подряд. В этом году делегацию Польской Православной Церкви в Иерусалиме возглавлял преосвященнейший владыка Георгий, епископ Семятыцкий.

Затем под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» был совершен крестный ход вокруг нашего храма, в котором участвовали все прихожане.

Торжественную Пасхальную заутреню совершил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк, которому сослужили: митрофорный протоиерей Ростислав Козловский, протоиерей Мариан Бендза, протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, иерей Павел Коробейников, протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

За Пасхальной заутреней настоятель нашего храма о. Адам Мисиюк прочитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.

Сразу же после окончания Пасхальной заутреней началась торжественная пасхальная Божественная Литургия Свт. Иоанна Златоуста, которую совершали: настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк, митрофорный протоиерей Ростислав Козловский, протоиерей Мариан Бендза, протоиерей Пётр Косиньски, иерей Павел Коробейников, а также протодиакон Георгий Дмитрук.

Во время Божественной Литургии Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1-17) читалось на 12 языках: церковнославянском, греческом, латинском, древнееврейском, польском, русском, украинском, белорусском, старорусском, румынском, английском и французском языках.

Во время запричастного Пасхальное Послание Архиерейского Собора Польской Православной Церкви прочитал протоиерей Пётр Косиньски.

Также во время Богослужения было совершено освящение Артоса.

После окончания Божественной Литургии всех участников сегодняшнего Богослужения с праздником Светлого Христова Воскресения сердечно поздравил о. настоятель Адам Мисиюк, а затем пригласил всех присутствующих в храме на совместную пасхальную трапезу в приходском доме.

Согласно радостной пасхальной традиции, при целовании Креста, каждому было вручено крашеное пасхальное яичко.

В праздник Светлого Христова Воскресения в нашем храме в 8:00 также состоялась вторая Божественная Литургия, которую совершал протоиерей Пётр Раецки совместно с протодиаконом Марком Зыц-Зыцковским.

Во время всех сегодняшних Богослужений пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

fot. lektor Andrzej Trochimiuk, Włodek Misijuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl