Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Uroczystości pogrzebowe śp. Arcybiskupa Jeremiasza

19.04.2017

„Jeśli zaś Chrystus nie zmartwychwstał, to bezsensowne jest nasze nauczanie i bezsensowna wasza wiara (1 Kor 15,14).

Jednak Chrystus zmartwychwstał i to pierwszy spośród tych, którzy posnęli (1Kor 15,20)”. 

W noc z paschalnej niedzieli 16.04. na poniedziałek zasnął w Panu wielki hierarcha naszej Cerkwi, teolog, wykładowca, przyjaciel młodzieży, …. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jeremiasz Arcybiskup Wrocławsko – Szczeciński. Jak stwierdzał w swym adresie do uczestników uroczystości pogrzebowych, Prezydent RP p. Andrzej Duda, w Jego osobie utraciliśmy człowieka wielkiego ducha, wielce zasłużonego dla Kościoła, Ojczyzny i kultury. Nic więc dziwnego, że w środę 19.04. pożegnać się z Ekscelencją do cerkwi Św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli przybyły tłumy, których świątynia nie była wstanie pomieścić. Nie zważali na okres świąteczny, na złą pogodę. Czuli, że w tym dniu muszą być razem z Ekscelencją, który udawał się w najważniejszą w życiu drogę. Przybyli więc wierni z Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej. Wyruszyli z Wrocławia ok. 3 w nocy. Przybyli Warszawiacy i wierni z innych miast naszej Ojczyzny. Nieśli ze sobą modlitwę, kwiaty i znicze. Przewodzili im hierarchowie naszego Kościoła. Św. Liturgii celebrowanej o godz. 9,00 przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski. Towarzyszyli Mu Ich Ekscelencje Najprzewielebniejsi:

 Abel Arcybiskup Lubelsko – Chełmski

Jakub Arcybiskup Białostocko – Gdański

Jerzy Biskup Siemiatycki, Ordynariusz Wojska Polskiego

Paisjusz Biskup Przemysko – Gorlicki

Grzegorz Biskup Supraski

oraz ponad 70 prawosławnych duchownych z całej Polski i spoza jej granic.

Nie zabrakło biskupów i duchowieństwa z innych Kościołów chrześcijańskich. Polska Rada Ekumeniczna, której śp. Ekscelencja Jeremiasz przewodził przez trzy kadencje, reprezentowana była przez Prezesa Jego Ekscelencję Bp. Jerzego Samca Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego (w swym przemówieniu dziękował Ekscelencji za wielki wkład w szerzenie ekumenicznego zbliżenia i pojednania) oraz biskupów – zwierzchników:

Bp. Wiktora Wysoczańskiego (Kościół Polskokatolicki)

Bp. Marka Marię Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów)

Bp. Marka Izdebskiego (Kościół Ewangelicko – Reformowany)

Obecni też byli Bp. Senior Zdzisław Tranda (Kościół Ewangelicko – Reformowany), Bp. Ludwik Maria Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów), Towarzystwo Biblijne, Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania Effatha, duchowni i wierni wielu chrześcijańskich wyznań i denominacji.

Liczną była reprezentacja Kościoła rzymskokatolickiego. Obok Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza (przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną oraz Rady ds. Ekumenizmu), który złożył serdeczne słowa współczucia, obecni byli Bp. Michał Janocha (biskup pomocniczy warszawski) i Bp. Grzegorz Ryś (biskup pomocniczy krakowski) wraz z duchowieństwem, siostrami zakonnymi i wiernymi.

Najliczniejszą była reprezentacja Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, której rektorem i długoletnim wykładowcą był śp. Arcybiskup Jeremiasz. Na jej czele stał Jego Magnificencja Ks. Rektor prof. Bogusław Milerski, który w ciepłych słowach wspominał Ekscelencję, który do ostatnich dni starał się spotykać z młodzieżą na wykładach, przekazując jej Swą ogromną wiedzę i życiowe doświadczenie. Rektorowi towarzyszyli Prorektor, Dziekani, Prodziekani (wszyscy w akademickich togach jak przystało na inaugurację czegoś wielkiego i niepowtarzalnego), wykładowcy, pracownicy administracji i studenci Akademii.

W tłumie żegnających można było dostrzec przedstawicieli władz samorządowych z Wrocławia (Wiceprezydent p. Magdalena Piasecka), Szczecina i innych miast. Nie zabrakło też wieloletnich Przyjaciół Ekscelencji dla których ten dzień był szczególnie bolesnym. Był wśród nich m.in. redaktor Jan Turnał. Kto nie mógł przybyć osobiście słał adresy i kondolencje. Na adres Warszawskiej Metropolii przyszło ich kilkadziesiąt i nadal napływają.

Przy grobie wiernie czuwała też Rodzina Ekscelencji. Jego Siostra. Chrześniacy. Tłum zjednoczony w bólu, miłości i szacunku.

Kim był śp. Ekscelencja Arcybiskup Jeremiasz przypomnieli zgromadzonym Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel w kazaniu i Jego Eminencja Metropolita Sawa w słowie przed odpiewanijem (egzekwią). Pożegnanie (trwające od godz. 9,00 do 12,30) celebrowano zgodnie z paschalną praktyką. Mimo okoliczności miało ono radosny charakter. Nad czytaniami dominował śpiew. Prowadzono go antyfonni, pomiędzy duchowieństwem i chórem męskim prowadzonym przez prof. Włodzimierza Wołosiuka. Często rozbrzmiewało wezwanie „Chrystus Zmartwychwstał”. Przypominając, że wraz ze Zbawicielem powstają do życia Ci, którzy tu na ziemi „umieli żyć”. Jak stwierdził ktoś w tłumie: „na taką śmierć, w takim dniu, trzeba sobie zasłużyć”. Czy Arcybiskup Jeremiasz zasłużył? Chyba nikt nie ma wątpliwości. O tym wspominał Jego Ekscelencja Bp. Grzegorz w swym słowie gdy ziemi powierzano doczesne szczątki śp. Abp. Jeremiasza. Ciało Ekscelencji złożono niedaleko ołtarza świątyni od wschodniej strony. Spoczął obok śp. Ich Ekscelencji Sawy Sowietowa i Mateusza Siemaszko, którzy w 2012 r. powrócili z Londynu do ziemi, której służyli w latach trzydziestych minionego stulecia.

Przy biciu radosnych dzwonów, na swych ramionach, przynieśli tu Ekscelencję ci, którzy byli Mu najbliżsi, byli z Nim na co dzień – duchowni Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej. On nie opuszczał ich za życia. Oni nie opuścili Go i po śmierci. Ziemia zwolna skrywała Jego ciało, wierni się rozchodzili a oni stali i na łemkowska nutę śpiewali wielkanocne pieśni swemu Ojcu.

Arcybiskup Jeremiasz zasnął!  Jednak jeśli „Chrystus zmartwychwstał i to pierwszy spośród tych, którzy posnęli (1Kor 15,20)” to i Ekscelencja powstanie w Dniu Pańskim!

Wiecznaja Tebe Pamjat’ Czcigodny Ekscelencjo! Chrystos Woskresie!

Ks. Doroteusz Sawicki

Foto: Jarosław Charkiewicz, Marta Łuksza

cyt za ortodox.pl

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl