Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Święto parafialne

25.04.2017

„A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!” (J 20, 26-28)

Dnia 23 kwietnia br., w Niedzielę o Tomaszu, parafia wolska przeżywała święto parafialne. Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony SAWA, Metropolita Warszawski i całej Polski - Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce wraz przybyłymi duchownymi: ks. archimandrytą Teodozjuszem (Olenych), ks. mitratem Grzegorzem Misijukiem, ks. prot. Doroteuszem Sawickim, ks. prot. Marianem Bendzą, ks. prot. Tomaszem Stempą, ks. prot. Adamem Misijukiem - proboszczem naszej parafii, ks. protodiakonem Jerzym Dmitrukiem, ks. protodiakonem Rościsławem Gwizdakiem oraz ks. protodiakonem Markiem Zyc-Zyckowskim.

Po przeczytaniu fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana (J 20, 19-31)  kazanie wygłosił ks. prot. Doroteusz Sawicki.

Na zapriczastnom ks. proboszcz w serdecznych słowach podziękował Zwierzchnikowi naszej Cerkwi w Polsce – Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu Sawie - za przewodnictwo we wspólnej modlitwie podczas Świętej Liturgii oraz arcypasterskie błogosławieństwo.

Zgodnie z naszą parafialną tradycją, odnoszącą się do dzisiejszego święta, po zakończeniu Świętej Liturgii duchowieństwo oraz wierni zgromadzili się na placu przed cerkwią, gdzie została odsłużona panichida, której przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa. Następnie miała miejsce uroczysta Paschalna procesja, w trakcie której dokonano poświęcenia grobów zmarłych hierarchów Cerkwi, duchownych, żołnierzy i wiernych spoczywających na naszym parafialnym cmentarzu.

Po powrocie do świątyni z arcypasterskim słowem, do licznie zebranych wiernych, zwrócił się Jego Eminencja Metropolita Sawa, w którym hierarcha podkreślił aktualność realnej rzeczywistości Zmartwychwstałego Chrystusa w życiu doczesnym. Kończąc, Metropolita Sawa życzył duchowieństwu oraz wszystkim wiernym, aby radość ze Zmartwychwstania Chrystusa towarzyszyła nam nie tylko w okresie paschalnym, lecz trwała w naszych sercach i duszach przez cały rok.

Na zakończenie świątecznych uroczystości, przy ucałowaniu Krzyża, wierni otrzymali cząstkę Artosa  (Chleb paschalny).

Całe dzisiejsze wyjątkowo uroczyste nabożeństwo upiększały na przemian dwa chóry: parafialny, kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka oraz dziecięcy, którym dyrygował psalmista pan Bogdan Kuźmiuk.

Zgodnie z naszą prawosławną tradycją, w Niedzielę o Tomaszu wierni odwiedzili groby swoich bliskich. Za dusze zmarłych tego dnia modlili się duchowni ks. prot. Mirosław Lewczak, ks. prot. Andrzej Lewczak, ks. prot. Jerzy Kulik, ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki.

 

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья. Название Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе» — но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи.

С древних времен окончание Светлой Седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Также этот день называют Фоминой неделей, в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы. Крестная смерть Христа произвела на апостола Фому невероятно удручающее впечатление: он словно утвердился в убеждении, что утрата Его невозвратна. На уверения учеников о воскресении Христа апостол Фома ответил: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин 20, 25).

 

На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, тем самым ответив на его невысказанную просьбу. В Евангелии не говорится, осязал ли действительно Фома язвы Господа, но вера так возгорелась в нем ярким пламенем, что он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Его Божество.

Поэтому Богослужение этого дня посвящено воспоминанию явления воскресшего Иисуса Христа ученикам в «первый день недели вечером» и уверению апостола Фомы на восьмой день после Пасхи. Число «восемь» имеет символическое значение, восьмой день обозначает жизнь мира грядущего.

Божественную Литургию в Фомино воскресенье в нашем храме совершил Предстоятель Польской Православной Церкви – Блаженнейший САВВА Митрополит Варшавский и всей Польши. Иерарху сослужили: архимандрит Феодосий (Оленыч), митрофорный протоиерей Григорий Мисиюк, настоятель храма – протоиерей Адам Мисиюк, протоиерей Дорофей Савицки, протоиерей Мариан Бендза, протоиерей Томаш Стемпа, протодиакон Георгий Дмитрук, протодиакон Ростислав Гвиздак, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Ин 20, 19-31) проповедь произнес протоиерей Дорофей Савицки.

После окончания Божественной Литургии была совершена панихида, которую возглавил Блаженнейший Митрополит Савва. Далее, согласно православной традиции Фоминого воскресенья, на нашем приходском кладбище состоялся крестный ход, во время которого совершено было освящение могил почивших иерархов Церкви, священников, солдат, а также прихожан, похороненных на нашем кладбище.

По окончании Богослужения Предстоятель Польской Православной Церкви обратился к присутствующим с Первосвятительским словом. В своем Архипастырском обращении Митрополит Савва поздравил духовенство и всех прихожан с сегодняшним праздником, а также пожелал, чтобы радость о Воскресшем Христе наполняла сердца верующих не только в светлый пасхальный период, но также сопутствовала им на протяжении всего года.

Затем, при целовании Креста, всем участникам сегодняшнего Богослужения были розданы кусочки раздробленного Артоса. Частицы Артоса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими как духовное врачевство от болезней и немощей.

Во время Богослужения пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка, а также детский хор под руководством Богдана Кузьмюка.

Tomasz Kręski

fot. Marta Łuksza, lektor Andrzej Trochimiuk, Włodek Misijuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl