Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela III po Wielkanocy - Niewiast Niosących Wonności

01.05.2017

Na dzień 30 kwietnia br. przypadła Niedziela III po Wielkanocy poświęcona Świętym Niewiastom Niosącym Wonności (Żenam-Mironosicam) oraz Św. Józefowi z Arymatei i Św. Nikodemowi. Niedziela ta jest liturgicznym wspomnieniem niewiast, które wczesnym rankiem w pośpiechu udały się do Grobu Pańskiego, aby wonnymi i drogocennymi olejami namaścić Ciało Chrystusa. Te Niewiasty szły pełne obaw, zastanawiały się … kto odwali nam kamień od grobu … One nie wiedziały, a nawet nie oczekiwały, że gdy dojdą na miejsce oczekuje na nich wielka nagroda. Im jako pierwszym Anioł obwieścił o Zmartwychwstaniu Chrystusa. To właśnie te kobiety jako pierwsze głosiły również radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego też nie bez powodu dzisiejsza niedziela nazywana jest prawosławnym dniem kobiet.

W tym zaiste radosnym dniu w naszej parafii odbyły się dwie Święte Liturgie – pierwsza o godzinie 8:30 dla dzieci i młodzieży, którą w dolnej świątyni sprawował ks. Paweł Korobeinikov oraz druga o godzinie 10:00 w górnej świątyni.

Nabożeństwo w górnej cerkwi celebrowali ks. prot. Adam Misijuk - proboszcz naszej parafii, ks. prot. Piotr Kosiński oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski. W trakcie Świętej Liturgii Dzieje Apostolskie (Dz 6, 1-7) przeczytał lektor Andrzej Trofimiuk. Po przeczytaniu przypadającego na dzisiejszą niedzielę fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka (Mk 15, 43-16, 8), kazanie wygłosił ks. Adam. W swym słowie do wiernych ks. proboszcz skupił się na postawie Św. Żen-Mironosic, podkreślając silną wiarę, poświęcenie oraz wierność tych kobiet, które z powodu strachu nie uciekły, lecz przeciwnie - pozostały ze swoim Nauczycielem i Panem do samego końca.

Na zapriczastnom ks. Adam, tradycyjnie, opowiedział o bieżących sprawach związanych z życiem naszej Parafii, a także podziękował Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu Sawie Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski za przewodniczenie i arcypasterską modlitwę podczas uroczystości święta Antypaschy. Słowa podziękowań skierowane zostały  do wszystkich, którzy w ubiegłą niedzielę uczestniczyli w świątecznym nabożeństwie.

Jak już wcześniej wspomniano, Niedziela Żen-Mironosic jest uznawana za prawosławny Dzień Kobiet. W związku z powyższym, po zakończeniu Świętej Liturgii, ks. proboszcz zwrócił się do wszystkich obecnych dziś w naszej świątyni przedstawicielek płci pięknej z najserdeczniejszymi życzeniami z okazji obchodzonego dziś święta. Następnie śpiewający podczas całego dzisiejszego nabożeństwa chór parafialny, kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka, wykonał na cześć wszystkich kobiet gromkie i radosne mnogaja leta, zaś przy ucałowaniu Krzyża wszystkim bez wyjątku Paniom wręczono symboliczny kwiatek.

Po Świętej Liturgii, w domu parafialnym przy kawie i herbacie, uczestnicy spotkania zapoznali się z życiem Brazylijskiej Cerkwi Prawosławnej. O swoich osobistych przeżyciach i doświadczeniach z pobytu w Brazylii opowiadała Małgorzata Naumczuk.

 

 

В Неделю 3-ю по Пасхе, в день памяти Святых Жен-Мироносиц, а также праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, в нашей церкви совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершил иерей Павел Коробейников.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 возглавил настоятель нашей церкви – протоиерей Адам Мисиюк, которому сослужили протоиерей Пётр Косиньски, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Мк 15, 43-16, 8) проповедь произнес отец настоятель Адам Мисиюк.

В третью неделю (в церковном календаре неделей называется воскресный день) после Пасхи Святая Церковь прославляет подвиг Святых Жен-Мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных. Мироносицы были первыми, кто пришел ко гробу, неся миро, чтобы помазать им тело Христа, и именно они первыми узнали, что Христос воскрес. Поэтому, согласно церковной традиции, Неделя Святых Жен-Мироносиц считается международным православным женским днём. В связи с этим, после окончания Богослужения, отец настоятель поздравил всех присутствующих в храме женщин с сегодняшним праздником, а при целовании Креста каждой представительнице прекрасного пола был вручён символический цветок.

Во время божественной литургии пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl