Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedzielne spotkania po Świętej Liturgii.

02.05.2017

Niedzielne spotkanie po Świętej Liturgii poświęcone było Prawosławiu w Brazylii, a w szczególności stosunkowo młodej Diecezji Rio de Janeiro i Olinda-Recife, która skupia wokół siebie głównie osoby pochodzenia brazylijskiego (osoby niebędące imigrantami lub potomkami imigrantów z krajów, w których Prawosławie było religią dominującą). Historia ukonstytuowania się tej Diecezji jest podwójnie interesującą, ponieważ rozpoczęła się od poszukiwania szeroko rozumianej prawdy przez pewną grupę ludzi niezwiązanych wcześniej z Prawosławiem (lata 80te XIX wieku), a obecnie podlega bezpośredniej jurysdykcji Polskiej Autokefalicznej Cerkwii Prawosławnej.

Źródła podają, że pierwsza Święta Liturgia została odprawiona w Brazylii ok. 1897 r. w São Paulo, a obecnie wyznanie prawosławne w całej Brazylii deklaruje ok. 132 tysiące osób. Diecezja Rio de Janeiro i Olinda-Recife w 2012 r. liczyła ok 1200 wiernych w 7 parafiach i 2 monasterach (męski Monaster Świętego Mikołaja w mieście João Pessoa oraz żeński Monaster Zaśnięcia Matki Bożej w Penedo). Zwierzchnikiem Diecezji jest Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Chryzostom Arcybiskup Rio de Janeiro i Olinda-Recife. Główną świątynią jest Sobór Katedralny Najświętszej Dziewicy Maryi w Rio de Janeiro, która znajduje się między słynną plażą Copacabana a favelą Pavã-Pavãozinho.

Spotkanie prowadziła Małgorzata Naumczuk.

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl