Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela IV po Wielkanocy. O Paralityku.

09.05.2017

Niedziela IV po Wielkanocy, która w tym roku przypadła na dzień 7 maja, jest poświęcona wydarzeniu opisanemu w rozdziale piątym Ewangelii według Świętego Jana, a mianowicie uzdrowieniu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa paralityka, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę (J 5, 5). W Synaksarionie tejże niedzieli czytamy: „Dzisiaj, w czwartą niedzielę po święcie Paschy, wspominamy paralityka i zgodnie ze zwyczajem świętujemy ten cud. Świętowanie cudu z paralitykiem wyznaczono tutaj dlatego, że Chrystus dokonał go w czasie żydowskiej Pięćdziesiątnicy…”

W tym dniu w naszej parafii odbyły się dwie Święte Liturgie – pierwsza o godzinie 8:30 dla dzieci i młodzieży, którą w dolnej świątyni sprawował ks. Paweł Korobeinikov oraz druga o godzinie 10:00 w górnej świątyni.

Uroczystemu nabożeństwu w górnej cerkwi przewodniczył proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. Podczas Świętej Liturgii Dzieje Apostolskie (Dz 9, 32-42) przeczytał lektor Daniel Gryko. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim wspomnianego już fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana (J 5, 1-15), pouczające kazanie wygłosił ks. Adam.

Na zapriczastnom ks. Proboszcz opowiedział o bieżących sprawach oraz nadchodzących wydarzeniach związanych z naszą parafią.

Wczoraj, tj. 6 maja, Matka Cerkiew uroczyście świętowała pamięć jednego z największych i najbardziej czczonych świętych – Św. Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięscy, zaś jutrzejszy dzień w kalendarzu prawosławnym jest poświęcony pamięci Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka. Wspomniani święci są niebiańskimi patronami naszych czcigodnych ojców protodiakonów – Jerzego Dmitruka oraz Marka Zyc-Zyckowskiego. Z tej okazji, po zakończeniu Świętej Liturgii, do solenizantów z najserdeczniejszymi życzeniami imieninowymi zwrócił ks. proboszcz, który życzył ks. Jerzemu oraz ks. Markowi przede wszystkim Błogosławieństwa Bożego, sił duchowych i cielesnych oraz wszelkich Łask Bożych na kolejne lata posługi diakońskiej dla dobra Cerkwi Chrystusowej. Obu solenizantom wręczono bukiety kwiatów oraz prosfory, a śpiewający podczas całego dzisiejszego nabożeństwa chór parafialny kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka wykonał na ich cześć gromkie i radosne mnogaja leta!

В четвертую неделю после Пасхи совершается воспоминание исцеления Господом Иисусом Христом, расслабленного при овчей купальне. В этот день в нашей церкви совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершил иерей Павел Коробейников.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 возглавил настоятель нашей церкви – протоиерей Адам Мисиюк, которому сослужили протоиерей Пётр Раецки, протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Ин. 5, 1-15) проповедь произнес отец настоятель Адам Мисиюк.

 

Вчера - 6 мая, Святая Церковь торжественно праздновала память одного из величайших и наиболее почитаемых святых, а именно, Святого Великомученика Георгия Победоносца. А завтрашний день в церковном календаре посвящён молитвенному воспоминанию Святого Апостола и Евангелиста Марка. Эти святые являются небесными покровителями наших уважаемых отцов протодиаконов: Георгия Дмитрука и Марка Зыц-Зыцковского. По этому случаю, после окончания Божественной Литургии, к именинникам с поздравлениями обратился отец настоятель, пожелавший им прежде всего здравия душевного и телесного, крепости духа, а также Божьего Благословения на долгие годы диаконского служения на благо Святой Христовой Церкви. Приходской хор с воодушевлением исполнил именинникам многолетие, а затем о. Георгию и о. Марку были вручены цветы и просфоры с сегодняшней Божественной Литургии.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl