Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela V po Wielkanocy. O Samarytance.

14.05.2017

W V Niedzielę po Wielkanocy, która przypadła w tym roku na dzień 14 maja, Matka Cerkiew wspomina Samarytankę, którą Pan nasz Jezus Chrystus spotyka przy studni Jakuba w samarytańskim mieście Sychar. Jak czytamy w Synaksarionie na tę niedzielę: Dzisiaj, w piątą niedzielę po święcie Paschy, obchodzimy pamięć Samarytanki: ponieważ Chrystus dzisiaj z wszelką oczywistością objawił siebie jako Mesjasza, co znaczy słowo Chrystus lub „Pomazaniec”.

W tym dniu w naszej parafii, tradycyjnie, odbyły się dwie Święte Liturgie – pierwsza o godzinie 8:30 dla dzieci i młodzieży, którą w dolnej świątyni wspólnie sprawowali ks. Paweł Korobeinikov i ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski oraz druga o godzinie 10:00 w górnej świątyni.

Nabożeństwo w górnej cerkwi celebrował proboszcz – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego oraz ks. protodiakona Jerzego Dmitruka. W trakcie nabożeństwa Dzieje Apostolskie (Dz 11, 19-26. 29-30) przeczytał lektor Andrzej Trofimiuk. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana (J 4, 5-42), kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Rajecki.

Na zapriczastnom ks. Adam powitawszy licznie zgromadzonych w naszej świątyni wiernych, opowiedział o bieżących sprawach oraz nadchodzących wydarzeniach związanych z życiem naszej Parafii.

Po zakończeniu Świętej Liturgii ks. Proboszcz z głębi serca płynących słowach zwrócił się do starosty naszej Parafii – Pani Zoji Bajko-Romańskiej, która w dniu jutrzejszym będzie obchodziła dzień swej niebiańskiej patronki - Św. Męcz. Zoji, oraz do lektora – Daniela Gryko, który dziś obchodzi swoje urodziny, składając im z tej okazji najserdeczniejsze życzenia - Błogosławieństwa Bożego, sił duchowych i cielesnych oraz wszelkich Łask Bożych na długie lata. Solenizantce oraz jubilatowi wręczono bukiety kwiatów oraz prosfory, zaś śpiewający podczas całego dzisiejszego nabożeństwa chór parafialny kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka wykonał na ich cześć gromkie i podniosłe mnogaja leta!

В 5-ю неделю по Пасхе Святая Церковь воспоминает беседу Господа Иисуса Христа с самарянкою. В ее лице Церковь представляет нам образ грешницы ищущей спасения и готовой услышать призывный глас Спасителя. Фотиния — согласно Преданию, именно так звали самарянку, которую Господь встретил у колодца и через которую обратил целое селение (4-я глава Евангелия от Иоанна).

В этот день в нашей церкви совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершали совместно иерей Павел Коробейников и протодиакон Марк Зыц-Зыцковски.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 возглавил настоятель нашей церкви – протоиерей Адам Мисиюк, которому сослужили протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, а также протодиакон Георгий Дмитрук.

После чтения Евангелия (Ин. 4, 5-42) проповедь произнес протоиерей Пётр Раецки.

После окончания Божественной Литургии отец настоятель Адам Мисиюк обратился с сердечными поздравлениями к нашему церковному старосте – Зои Байко-Романьской, которая завтра празднует день своей небесной покровительницы – Святой Мученицы Зои. Также отец настоятель сердечно поздравил нашего чтеца Даниила Грыко, который сегодня отмечает свой день рождения. В связи с этим отец настоятель пожелал обоим именинникам здравия душевного и телесного, крепости духа, а также Божьего Благословения и всяческих благ. Приходской хор с воодушевлением исполнил именинникам многолетие, а затем им были вручены цветы и просфоры с сегодняшней Божественной Литургии.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl