Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa i sobota

Akatysty

18:00 - środa

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela V po święcie Pięćdziesiątnicy.

10.07.2017

Dnia 9 lipca 2017 roku, w V Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, w naszej Parafii poranną Świętą Liturgię o godzinie 8:30 w dolnej świątyni celebrował ks. Paweł Korobeinikov. W czasie nabożeństwa śpiewał chór pod kierownictwem psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

Nabożeństwu w górnej Cerkwi o godzinie 10:00 przewodniczył Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. Podczas Świętej Liturgii List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Rzymian (Rz 10, 1-10) przeczytał lektor Marcin Bielacki. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim przypadającego na dzisiejszą niedzielę fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (Mt 8,28 - 9,1), kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Rajecki.

Na zapriczastnom o najważniejszych sprawach związanych z życiem naszej Parafii opowiedział ks. Proboszcz, między innymi przypomniał wiernym o zbliżającej się XV pieszej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę.

Po zakończeniu Świętej Liturgii, zgodnie z ustanowioną już tradycją, pokłoniono się relikwiom Św. Bazylego (Martysza). Następnie kilka pouczających słów na temat treści dzisiejszej perykopy ewangelicznej wygłosił ks. Proboszcz, po czym wierni przystąpili do ucałowania Krzyża.

Całość dzisiejszych liturgicznych uroczystości upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny, kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka.

9 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице в нашей церкви совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершил иерей Павел Коробейников. Пел хор под руководством Богдана Кузьмюка.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 возглавил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк. Отцу настоятелю сослужили: протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Мф 8,28 - 9,1) проповедь произнес протоиерей Пётр Раецки.

Во время Богослужения пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl