Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela VI po święcie Pięćdziesiątnicy.

17.07.2017

W VI Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, która w bieżącym 2017 roku przypadła na dzień 16 lipca nabożeństwo o godzinie 10:00 w górnej świątyni celebrował proboszcz naszej parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. W trakcie Świętej Liturgii List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Rzymian (Rz 12, 6-14) przeczytał lektor Tomasz Kuprianowicz. W odczytanej podczas dzisiejszego nabożeństwa w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim perykopie ewangelicznej Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (Mt 9, 1-8), usłyszeliśmy jak Pan nasz Jezus Chrystus dokonując uzdrowienia paralityka zwraca się do niego słowami: Miej ufność, synu! Twoje grzechy są ci odpuszczone. Pouczające kazanie nawiązujące do treści dzisiejszej Świętej Ewangelii, a w szczególności słów Chrystusa wypowiedzianych do chorego, wygłosił ks. proboszcz.

Na zapriczastnom ks. proboszcz opowiedział o najważniejszych bieżących sprawach związanych z naszą parafią oraz podziękował licznie zebranym wiernym za wspólną modlitwę.

Po zakończeniu Świętej Liturgii pokłoniono się relikwiom Św. Bazylego (Martysza).

Tradycyjnie, poranną Świętą Liturgię o godzinie 8:30 w dolnej świątyni sprawował ks. Paweł Korobeinikov. W czasie nabożeństwa śpiewał chór pod kierownictwem psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

16 июля, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице в нашей церкви совершались две Божественные Литургии. Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 возглавил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк. Отцу настоятелю сослужили: протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Мф 9, 1-8) проповедь произнес отец настоятель.

Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершил иерей Павел Коробейников.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl