Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Święto Proroka Eliasza w naszej parafii

04.08.2017

Anioł w ciele, fundament proroków, drugi poprzednik przyjścia Chrystusa, chwalebny Eliasz, posyłający z nieba Elizeuszowi łaskę, oddala choroby i oczyszcza trąd, przeto i swoim czcicielom posyła uzdrowienia. Troparion, ton 4

2 sierpnia zebraliśmy się w naszej wolskiej Cerkwi, aby wspólnie uczcić pamięć Świętego Chwalebnego Proroka Eliasza. Prorok Eliasz jest szczególnie ważnym świętym dla naszej wolskiej Parafii, gdyż to właśnie On jest świętym patronem naszej dolnej świątyni.

W przededniu naszego święta parafialnego, o godzinie 18:00, rzecz jasna w dolnej świątyni, sprawowane było uroczyste nabożeństwo wieczorne (Wsienoszcznoje bdienije), któremu przewodniczył Proboszcz naszej Parafii - ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. Pawła Korobeinikova oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego.

W dniu święta uroczystą Świętą Liturgię o godzinie 9:00 współcelebrowali licznie zgromadzeni duchowni, a mianowicie: ks. mitrat Jerzy Tofiluk, ks. mitrat Aleksy Andrejuk, proboszcz parafii – ks. prot. Adam Misijuk, ks. prot. Piotr Kosiński, ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. protodiakon Jerzy Dmitruk.

Po przeczytaniu przez ks. protodiakona Jerzego Dmitruka fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 4, 22-30), kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Kosiński, w którym kaznodzieja przybliżył wiernym postać Świętego Proroka Eliasza.

Po zakończeniu Świętej Liturgii duchowieństwo udało się na środek świątyni na adorację umieszczonej na centralnym analoje ikony Świętego Proroka Eliasza, przed którą uroczyście odśpiewano troparion, kondakion oraz wieliczanije poświęcone świętemu.

Następnie do licznie przybyłych wiernych zwrócił się ks. proboszcz Adam Misijuk. W swym słowie ks. Adam w serdecznych słowach pozdrowił wiernych ze świętem patrona dolnej świątyni, a także podziękował im za wspólną modlitwę w tym ważnym dla naszej Parafii dniu.

Całość liturgicznych uroczystości upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny, kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka.

2 августа, в день памяти Святого Славного Пророка Божия Илии, духовенство и прихожане собрались, чтобы торжественно отметить престольный праздник нашего нижнего храма.

Накануне праздника, в 18:00 в нижнем храме, состоялось торжественное Всенощное бдение, которое возглавил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк. Отцу настоятелю сослужили: протоирей Пётр Косиньски, иерей Павел Коробейников, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

В день праздника торжественную Божественную Литургию совершали: митрофорный протоирей Георгий Тофилюк, митрофорный протоиерей Алексей Андреюк, настоятель храма – протоиерей Адам Мисиюк, протоирей Пётр Косиньски, иерей Павел Коробейников, а также протодиакон Георгий Дмитрук.

После чтения Евангелия (Лк., 4, 22-30) проповедь произнес протоирей Пётр Косиньски, в которой рассказал житие Святого Пророка Илии.

После окончания Богослужения ко всем собравшимся в храме обратился настоятель нашего храма – отец Адам Мисиюк. Отец настоятель сердечно поздравил всех прихожан с праздником покровителя нашего нижнего храма, а также поблагодарил за совместную молитву во время сегодняшней праздничной Литургии.

Оба Богослужения украсил своим молитвенным пением приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl