Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela IX po święcie Pięćdziesiątnicy.

07.08.2017

Dnia 6 sierpnia br., w Niedzielę IX po święcie Pięćdziesiątnicy, w naszej Parafii tradycyjnie odbyły się dwie Święte Liturgie.

Nabożeństwo w górnej świątyni o godzinie 10:00 współcelebrowali dziś ks. mitrat Bazyli Kalinowski, ks. prot. Adam Misijuk - proboszcz naszej Parafii, ks. protodiakon Jerzy Dmitruk oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski. W trakcie Świętej Liturgii List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Koryntian (1 Kor 3, 9-17) przeczytał lektor Andrzej Trofimiuk. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim przypadającej na dzisiejszą niedzielę perykopy ewangelicznej Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (Mt 14, 22-34), pouczające kazanie dotyczące jej treści i przekazu wygłosił ks. proboszcz.

Dnia 1 sierpnia rozpoczęły się obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenia z 5 sierpnia należą do jednych z najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszego miasta i naszej dzielnicy. W odwecie za wybuch Powstania naziści na rozkaz Hitlera rozpoczęli największą w czasie II Wojny Światowej masakrę ludności cywilnej, która przeszła do historii jako Rzeź Woli. Te tragiczne wydarzenia nie ominęły i nie oszczędziły również naszą Parafię. 5 sierpnia 1944 roku hitlerowcy bestialsko wymordowali cały kler naszej Parafii oraz około 150 dzieci i personel działającego ówcześnie parafialnego sierocińca. W związku z powyższym, w sobotę 5 sierpnia po nabożeństwie wieczornym, przy grobie zamordowanych dzieci z Prawosławnego Sierocińca odsłużone zostało nabożeństwo żałobne (panichida) za wszystkich poległych w Powstaniu Warszawskim, zaś podczas dzisiejszej Świętej Liturgii również szczególnie wznoszono modlitwy do Pana za dusze wszystkich ofiar okrutnej zbrodni dokonanej na niewinnych mieszkańcach warszawskiej Woli.

Po zakończeniu Świętej Liturgii pokłoniono się relikwiom Św. Bazylego (Martysza), a następnie ks. Proboszcz w serdecznych słowach podziękował duchowieństwu oraz wszystkim licznie przybyłym wiernym za wspólną modlitwę.

Tradycyjnie, poranną Świętą Liturgię o godzinie 8:30 w dolnej świątyni sprawował ks. Paweł Korobeinikov.

Przy ucałowaniu Krzyża, podczas obydwu dzisiejszych nabożeństw, wszystkim wiernym zostały rozdane czotki przywiezione ze Świętej Góry Athos, które ponadto zostały oświęcone na relikwiach Świętego Dymitra Sołuńskiego.

Całość dzisiejszych liturgicznych uroczystości upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny, kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka.

6 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице в нашей церкви были совершены две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершил иерей Павел Коробейников.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 совершали: митрофорный протоиерей Василий Калиновски, настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк, протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Мф., 14, 22-34) проповедь произнес отец настоятель.

В связи с недавней 73. годовщиной Варшавского Восстания, во время сегодняшней Божественной Литургии была возглашена заупокойная ектения, на которой особо поминались все невинно убиенные нацистами жертвы Восстания в Варшаве в 1944 году.

Во время Богослужения пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

При целовании Креста, во время обоих сегодняшних Богослужений, прихожанам были розданы чётки, привезённые со Святой Горы Афон, освящённые на мощах Святого Великомученика Димитрия Солунского.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl