Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

ZAKOŃCZENIE AKCJI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ DZIECI W SYRII

30.09.2017

Drodzy Bracia i Siostry, Darczyńcy, nasi Przyjaciele i Sympatycy!

Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” uprzejmie informuje, że z dniem 14 września 2017 roku zakończyło AKCJĘ CHARYTATYWNĄ NA RZECZ DZIECI W SYRII.  Było to wspólne przedsięwzięcie Parafii Prawosławnej pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie i Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”.

W ramach akcji charytatywnej na rzecz Dzieci w Syrii zorganizowaliśmy:

·        Koncert pieśni religijnej – modlitwa za Syrię (listopad 2016);

·        Kiermasz świątecznej pomocy (grudzień 2016);

·        Koncert Kolęd w Zamku Królewskim (styczeń 2017);

·        Internetową aukcję charytatywną (styczeń – czerwiec 2017).

Wszystkie zamierzenia mogliśmy zrealizować dzięki błogosławieństwu Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

Środki pieniężne zebrane w czasie trwania akcji charytatywnej zostały przelane na konto organizacji charytatywno-opiekuńczej Patriarchatu Antiochii, tj. Greek Orthodox Patriarchate Antioch Departement of Ecumenical Relations and Development z prośbą, aby nasza pomoc trafiła do poszkodowanych dzieci w Syrii.

Z głębi serca dziękujemy wszystkim którzy aktywnie włączyli się w organizację akcji charytatywnej, brali czynny udział w koncertach, wspierali finansowo i rzeczowo, przekazali przedmioty na aukcję, brali udział w licytacjach, a także wznosili gorliwą modlitwę za pokój w Syrii.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim artystom, dyrygentom, białostockim i warszawskim chórom, realizatorom programu telewizyjnego „U ŹRÓDEŁ WIARY”, dyrekcji i pracownikom Zamku Królewskiego, sponsorom oraz zarządzającym serwisem Charytatywni.Allegro.

Składamy Wszystkim serdeczne podziękowania za włożony trud, okazane serce i poświęcony czas. Niech Wszechmogący Bóg obdarzy Was zdrowiem, mocą sił i wszelką pomyślnością. SPASI HOSPODI!

 

Zarząd Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl