Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XVII po Pięćdziesiątnicy.

01.10.2017

Na pierwszy dzień października przypadła XVII Niedziela po Pięćdziesiątnicy, która w tym roku jest jednocześnie Niedzielą po Święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego. W tym dniu w naszej Parafii odbyły się dwie Święte Liturgie.

Nabożeństwo dla dzieci i młodzieży w dolnej świątyni o godzinie 8:30 celebrował Proboszcz Parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście ks. Pawła Korobeinikova oraz ks. Dawida Romanowicza. W trakcie nabożeństwa List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Galacjan (Ga 2, 16-20) przeczytał Łukasz Dudicz. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim dwóch fragmentów Świętej Ewangelii: według Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka (Mk 8, 34-9, 1) oraz Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (Mt 15, 21 – 28), bardzo ciekawe, przepełnione pouczającymi przykładami z żywota świętych kazanie o zbawiennym znaczeniu krzyża w życiu każdego człowieka wygłosił ks. Proboszcz.

Po zakończeniu Świętej Liturgii ks. Adam opowiedział o najważniejszych bieżących sprawach i nadchodzących wydarzeniach związanych z życiem naszej Parafii, a także przedstawił wiernym naszego nowego kapłana – ks. Dawida Romanowicza, który, między innymi, będzie pomagał w pracach naszego punktu katechetycznego.

Całość nabożeństwa upiększył swym modlitewnym śpiewem chór pod kierownictwem psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

Świętą Liturgię w górnej świątyni o godzinie 10:00 współcelebrowali: ks. prot. Piotr Kosiński, ks. mitrat Rościsław Kozłowski, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. protodiakon Jerzy Dmitruk oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski.

Po odczytaniu wspomnianych już fragmentów Świętej Ewangelii, kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Rajecki.

W trakcie nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.

1 октября,  в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, Божественную Литургию в нижнем храме в 8:30 возглавил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк. Отцу настоятелю сослужили иерей Павел Коробейников, а также иерей Давид Романович.

После чтения Евангелия (Мк., 8, 34-9, 1; Мф., 15, 21 – 28) проповедь произнёс отец настоятель.

Богослужение своим молитвенным пением украсил хор под руководством Богдана Кузьмюка.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 совершали протоиерей Пётр Косиньски, митрофорный протоиерей Ростислав Козловский, протоиерей Пётр Раецки, протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Мк., 8, 34-9, 1; Мф., 15, 21 – 28) проповедь произнёс протоиерей Пётр Раецки.

Во время Богослужения пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка. 

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl