Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XXIII po święcie Pięćdziesiątnicy.

14.11.2017

Dnia 12 listopada 2017 roku, w XXIII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, w naszej Parafii poranną Świętą Liturgię dedykowaną dla dzieci i młodzieży, o godzinie 8:30 w dolnej świątyni sprawowali wspólnie ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz. W czasie nabożeństwa śpiewał chór pod kierownictwem psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

Uroczystemu nabożeństwu w górnej świątyni o godzinie 10:00 przewodniczył Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego, a także ks. protodiakona Jerzego Dmitruka. Podczas Świętej Liturgii List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Efezjan (Ef 2, 4-10) przeczytał lektor Andrzej Trofimiuk. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 8, 26-39), kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Rajecki. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Zgodnie z tradycją, po zakończeniu Świętej Liturgii nastąpiła adoracja relikwii Św. Bazylego (Martysza).

Po tym, do tłumnie zgromadzonych wiernych zwrócił się ks. Proboszcz Adam Misijuk serdecznie dziękując im za wspólną modlitwę podczas dzisiejszego nabożeństwa. Następnie ks. Adam zapoznał wiernych z aktualnymi sprawami oraz nadchodzącymi wydarzeniami związanymi z naszą Parafią. Między innymi, ks. Proboszcz poinformował, iż w dniach 22-23 listopada br. nasza Parafia będzie gościć relikwie Świętego Nektariusza z Eginy - wielkiego świętego, zwanego też cudotwórcą z Eginy. Jego relikwie na co dzień spoczywają w monasterze Świętej Trójcy na greckiej wyspie Egina, zaś do Polski przybędą one po raz pierwszy. Jest to zatem bardzo ważne i podniosłe wydarzenie dla naszej Parafii, w którym z pewnością warto uczestniczyć.

Z Bożą pomocą, w sobotę dotarły z Grecji nowe przepiękne meble oraz inne cerkiewne wyposażenie i utensylia, które jeszcze bardziej upiększyły naszą wolską cerkiew. Między innymi, w świątyni pojawiły się nowe piękne ławki wykonane w stylu bizantyjskim, na które nie sposób było nie zwrócić uwagi wchodząc dziś do świątyni. Ponadto, wymienione zostały meble w ołtarzu, zaś stara grobnica, która z powodu swojego wieku nie nadawała się już do renowacji została zastąpiona nową pięknie rzeźbioną. W związku z powyższym, ks. Proboszcz z głębi serca podziękował wszystkim ofiarodawcom bez których to wszystko nie byłoby możliwe do zrealizowania. Osobne podziękowania zostały skierowane do państwa Tomasza i Anny Kasprzak za pomoc w zorganizowaniu transportu mebli oraz innego wyposażenia z Grecji do Warszawy.

12 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице в нашей церкви совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершили иерей Павел Коробейников и иерей Давид Романович. Пел хор под руководством Богдана Кузьмюка.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 возглавил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк. Отцу настоятелю сослужили: протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, а также протодиакон Георгий Дмитрук.

После чтения Евангелия (Лк., 8, 26-39) проповедь произнёс протоиерей Пётр Раецки.

Во время Богослужения пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl