Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XXIV po święcie Pięćdziesiątnicy.

20.11.2017

Dnia 19 listopada br., w XXIV Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, w naszej Parafii uroczystej Świętej Liturgii o godzinie 10:00 przewodniczył Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Mariana Bendzy, ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. W trakcie nabożeństwa List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Efezjan (Ef 2, 14-22) przeczytał lektor Daniel Gryko. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim przypadającej na dzisiejszą niedzielę perykopy ewangelicznej Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 8, 41-56), w której usłyszeliśmy o dwóch cudach dokonanych przez Pana naszego Jezusa Chrystusa - uzdrowieniu kobiety od dwunastu lat cierpiącej na krwotok oraz wskrzeszeniu córki przełożonego synagogi Jaira, kazanie wygłosił ks. prot. Marian Bendza.

Na zapriczastnom wszystkich dziś licznie zgromadzonych w naszej świątyni wiernych powitał ks. Proboszcz. Następnie ks. Adam zapoznał wiernych z najważniejszymi bieżącymi sprawami oraz nadchodzącymi wydarzeniami związanymi z życiem naszej Parafii. Ks. Proboszcz, między innymi, opowiedział o szczegółach pobytu relikwii Św. Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy w naszej Parafii w dniach 22-23 listopada br.

Całość nabożeństwa upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Poranną Świętą Liturgię dla dzieci i młodzieży o godzinie 8:30 w dolnej świątyni współcelebrowali ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz. Nabożeństwo upiększył swym śpiewem chór młodzieżowy pod dyrekcją psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

19 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице в нашей церкви совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершили иерей Павел Коробейников и иерей Давид Романович. Пел хор под руководством Богдана Кузьмюка.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 возглавил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк. Отцу настоятелю сослужили: 

протоиерей Мариан Бендза, протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Лк., 8, 41-56) проповедь произнёс протоиерей Мариан Бендза.

Во время Богослужения пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl