Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XXV po święcie Pięćdziesiątnicy.

29.11.2017

Dnia 26 listopada br., w XXV Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, w naszej Parafii poranną Świętą Liturgię dedykowaną dla dzieci i młodzieży, o godzinie 8:30 w dolnej świątyni sprawowali wspólnie ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz. W czasie nabożeństwa śpiewał chór pod kierownictwem psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

Uroczystej Świętej Liturgii w górnej świątyni o godzinie 10:00 przewodniczył Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego.

W dzisiejszym fragmencie Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 10, 25-37) odczytanym w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim, usłyszeliśmy o tym, jak Pan nasz Jezus Chrystus na postawione Mu przez pewnego uczonego w Prawie pytanie o to, kto jest jego bliźnim, odpowiada przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie, która uważana jest za jedną z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających przypowieści. Nawiązując do tej właśnie przypowieści, pouczające kazanie wygłosił dziś ks. prot. Piotr Rajecki.

Na zapriczastnom o najważniejszych bieżących sprawach związanych z życiem naszej Parafii opowiedział ks. Proboszcz. Między innymi ks. Adam z głębi serca podziękował  wszystkim, którzy przybyli pokłonić się Relikwiom Świętego Nektariusza. Ks. Proboszcz skierował ogromne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego wydarzenia: duchowieństwu, Chórom i ich dyrygentom, Radzie Parafialnej, Stowarzyszeniu Wierni Tradycji Pokoleń oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by godnie przyjąć święte relikwie w naszej Parafii. Ks. Proboszcz przypomniał również, że od wtorku (28 listopada) rozpoczyna się post przed świętem Narodzenia Chrystusa. Na koniec ks. Adam przybliżył wiernym harmonogram nabożeństw sprawowanych w naszej Parafii w nadchodzącym tygodniu.

Po zakończeniu Świętej Liturgii, zgodnie z ustanowioną tradycją, pokłoniono się relikwiom Św. Bazylego (Martysza).

Całość nabożeństwa upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka.

 

26 ноября, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице в нашей церкви совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершили иерей Павел Коробейников и иерей Давид Романович. Пел хор под руководством Богдана Кузьмюка.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 возглавил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк. Отцу настоятелю сослужили: протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Лк., 10, 25-37) проповедь произнёс протоиерей Пётр Раецки.

Во время Богослужения пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl