Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XXVI po święcie Pięćdziesiątnicy

07.12.2017

Dnia 3 grudnia br., w XXVI Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, w naszej Parafii poranną Świętą Liturgię dedykowaną dla dzieci i młodzieży, o godzinie 8:30 w dolnej świątyni sprawowali wspólnie ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz. W czasie nabożeństwa śpiewał chór pod kierownictwem psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

Uroczystej Świętej Liturgii w górnej świątyni o godzinie 10:00 przewodniczył Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Mariana Bendzy, ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. W trakcie nabożeństwa List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Efezjan (Ef 5, 8-19) przeczytał lektor Andrzej Trofimiuk. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim przypadającej na dzisiejszą niedzielę perykopy ewangelicznej Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 12, 16-21), w której usłyszeliśmy przypowieść Pana naszego Jezusa Chrystusa o nierozumnym bogaczu, kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Kosiński.

Na zapriczastnom wszystkich dziś licznie zgromadzonych w naszej świątyni wiernych powitał ks. Proboszcz. Następnie ks. Adam zapoznał wiernych z najważniejszymi bieżącymi sprawami oraz nadchodzącymi wydarzeniami związanymi z życiem naszej Parafii.

W dniu dzisiejszym nasz ks. protodiakon Jerzy Dmitruk obchodził jubileusz 50-lecia swoich urodzin. Z tej okazji po zakończeniu dzisiejszej Świętej Liturgii ks. proboszcz Adam Misijuk uroczyście, w imieniu swoim, kleru parafialnego i wszystkich parafian w bardzo ciepłych i serdecznych słowach złożył życzenia jubileuszowe naszemu drogiemu ks. protodiakonowi Jerzemu, życząc mu przede wszystkim Błogosławieństwa Bożego, sił duchowych i cielesnych oraz wszelkich Łask Bożych na kolejne lata posługi diakońskiej dla dobra Cerkwi Chrystusowej. Jubilatowi wręczono przepiękną ikonę Przenajświętszej Bogurodzicy, prosforę z dzisiejszej Świętej Liturgii oraz piękny bukiet kwiatów, a śpiewający podczas całego dzisiejszego nabożeństwa chór parafialny kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka wykonał na jego cześć gromkie i radosne mnogaja leta!

 

3 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице в нашей церкви совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершили иерей Павел Коробейников и иерей Давид Романович. Пел хор под руководством Богдана Кузьмюка.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 возглавил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк. Отцу настоятелю сослужили: протоиерей Мариан Бендза, протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Лк., 12, 16-21) проповедь произнёс протоиерей Пётр Косиньски.

Сегодня наш досточтимый отец протодиакон Георгий Дмитрук праздновал свой 50-летний юбилей. По этому случаю, после окончания Божественной Литургии, настоятель храма - протоиерей Адам Мисиюк обратился к отцу Георгию с сердечными поздравлениями, пожелав, чтобы Господь наш Иисус Христос даровал ему, прежде всего, здравия душевного и телесного, крепости духа и всяческих благ на долгие годы диаконского служения на благо Святой Христовой Церкви. Приходской хор с воодушевлением исполнил юбиляру многолетие, а затем отцу Георгию была вручена икона Пресвятой Богородицы, а также цветы и просфора с сегодняшней Божественной Литургии.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl