Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Gowienije w naszej parafii

10.12.2017

W dniach 9-10 grudnia br. wierni naszej parafii uczestniczyli w gowieniju (rekolekcjach) przed Świętami Bożego Narodzenia. Gowienije rozpoczęło się w sobotę o godzinie 16:00 od wysłuchania modlitw przed przystąpieniem do sakramentu spowiedzi. Po wysłuchaniu modlitw ks. Proboszcz Adam Misijuk skierował do zebranych słowo pouczenia. Kaznodzieja mówił o znaczeniu sakramentów spowiedzi oraz Świętej Eucharystii w życiu każdego chrześcijanina. Ks. Proboszcz w swym pouczającym słowie wyjaśnił wiernym sens spowiedzi, wskazując na fakt, iż kapłan jest jedynie świadkiem słów, które wypowiada przed nim człowiek. W rzeczywistości spowiadamy się i wyznajemy swoje występki oraz grzechy nie kapłanowi, lecz Bogu. Jak zaznaczył ks. Adam, poprzez sakrament spowiedzi i pokajania oraz Świętą Eucharystię dochodzi do pojednania człowieka z Bogiem.

O godz. 17:00 rozpoczęło się Wsienoszcznoje bdienije, które celebrowali ks. Dawid Romanowicz oraz z ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski. Podczas nabożeństwa wierni przystępowali do sakramentu spowiedzi. Spowiadali: ks. proboszcz Adam Misijuk, ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. Michał Dmitruk, ks. Gabriel Białomyzy.

W niedzielę 10 grudnia, tradycyjnie, sprawowane były dwie Święte Liturgie: poranną Świętą Liturgię dedykowaną dla dzieci i młodzieży, o godzinie 8:30 w dolnej świątyni sprawowali wspólnie ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz. W czasie nabożeństwa śpiewał chór pod kierownictwem psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

Nabożeństwo w górnej świątyni o godzinie 10:00 współcelebrowali: proboszcz naszej parafii – ks. prot. Adam Misijuk, ks. prot. Władysław Masajło z Parafii Św. Wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku, ks. prot. Paweł Sterlingow z Parafii Świętej Trójcy w Hajnówce, ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. protodiakon Jerzy Dmitruk oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski. W trakcie nabożeństwa List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Efezjan (Ef 6, 10-17) przeczytał lektor Andrzej Trofimiuk. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim przypadającej na dzisiejszą niedzielę perykopy ewangelicznej Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 13, 10-17), w której usłyszeliśmy o wielkim cudzie dokonanym przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, polegającym na uzdrowieniu w szabat kobiety, która - jak zaznacza Ewangelista Łukasz - od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować, kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Rajecki.

Po zakończeniu Świętej Liturgii, zgodnie z ustanowioną tradycją, pokłoniono się relikwiom Św. Bazylego (Martysza).

Na koniec dzisiejszych liturgicznych uroczystości ze słowem do licznie zgromadzonych wiernych zwrócił się ks. Proboszcz, w którym serdecznie pozdrowił wszystkich priczastników. Następnie ks. Adam opowiedział o najważniejszych bieżących sprawach oraz nadchodzących wydarzeniach związanych z życiem naszej wolskiej Parafii.

Całość liturgicznych uroczystości upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny, kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka.

9-10 декабря прихожане нашего храма участвовали в говениях перед светлым праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

В субботу 9 декабря, в нашей церкви состоялось Всенощное Бдение, во время которого большинство присутствующих в нашем храме верующих приступило к таинству исповеди.

В воскресенье, 10 декабря, в нашей церкви, традиционно, совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершили иерей Павел Коробейников и иерей Давид Романович. Пел хор под руководством Богдана Кузьмюка.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 совершили: настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк, протоиерей Владислав Масайло (Церковь Святого Великомученика Георгия Победоносца в Белостоке), протоиерей Павел Стерлингов (Церковь Святой Троицы в Гайновке), протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Лк., 13, 10-17) проповедь произнёс протоиерей Пётр Раецки.

После окончания богослужения к молящимся обратился отец настоятель. В своём слове отец Адам поблагодарил всех верующих за совместную молитву, а также сердечно поздравил всех причастников с принятием Святых Христовых Таин.

Богослужение своим молитвенным пением украсил приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl