Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Koncert w Sandomierzu

24.01.2020

W piątek 24.01.2020 r. męska część chóru naszej parafii koncertowała w Bazylice katedralnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu. Koncert odbywał się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, a chór został zaproszony przez ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, który w ten sposób pragnął podkreślić wkład tradycji prawosławnej w wygląd sandomierskiej Katedry.

Katedra w Sandomierzu jest miejscem, w którym w piękny sposób unaocznia się integracyjna rola sztuki w podzielonym chrześcijańskim świecie. Prezbiterium katedry udekorowane jest pięknymi freskami bizantyjsko-ruskimi, które świadczą o spotkaniu się na tych ziemiach chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Właśnie wśród tych fresków zabrzmiały śpiewy liturgiczne i paraliturgiczne naszego chóru.

Chór pod dyrekcją pana prof. Włodzimierza Wołosiuka wykonał kilkanaście utworów, które przeplatane były krótką prelekcją na temat ikonografii wolskiej świątyni oraz pokazem zdjęć fresków Jerzego Nowosielskiego z dolnej cerkwi. Na zakończenie koncertu wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędę „Do szopy, hej, pasterze!”, życząc sobie nawzajem wszystkiego, co najlepsze.

ks. d. Łukasz Leonkiewicz

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl