Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Św. Liturgia w dniu Święta Zaśnięcia NMP

28.08.2020

Śmierć jest zakończeniem ziemskiego życia, a może raczej należałoby powiedzieć, że jest jego zwieńczeniem. Tak jak wielu jest ludzi, tak różna jest śmierć, a więc i różne zwieńczenia życia. W tradycji ludowej jest nawet powiedzenie jakie życie taka śmierć. Życie Przenajświętszej Bogurodzicy było niezwyczajnym tak również Jej odejście z tego świata było jedynym w swoim rodzaju. Chociaż Bogurodzica nie została wyjęta spod praw śmierci, to tak jak jej Syn, nasz Zbawiciel zatryumfowała nad śmiercią. Tradycja prawosławna mówi o Zaśnięciu Matki Bożej a następnie o tym, że mocą Bożą powstała z grobu przed powszechnym zmartwychwstaniem.

W dniu Święta Zaśnięcia Matki Bożej w prawosławnych świątyniach dokonuje się poświęcenia różnego rodzaju zbóż i ziół. W naszej wolskiej świątyni po Świętej Liturgii zostały poświęcone wiązki zbóż i wonnych ziół przyniesione przez wiernych.

W wigilię święta Zaśnięcia Bogurodzicy, (27 sierpnia) sprawowane było Wsieniszcznoje bdienije a w dniu Święta sprawowana była Święta Liturgia o godz 7:00 i 9:00. 

sp

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl