Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Przemienienie Pańskie

18.08.2018

Przemieniłeś się na górze Chryste Boże, ukazując chwałę swoją Twoim uczniom, na ile ujrzeć mogli. Niech zajaśnieje i nam grzesznym Twoja światłość Wiekuista; przez modlitwy Bogurodzicy, Światłości dawco...
Czytaj dalej

Polowa Liturgia w drodze z Warszawy na Grabarkę

16.08.2018

Pielgrzymka z Warszawy na świętą Górę Grabarkę przemierza tereny, na których obecnie nie ma prawosławnych. Wychodząc pierwszego dnia z parafii w Wołominie, dociera do kolejnej dopiero w Drohiczynie, kończąc czwarty dzień pielgrzymowania. Z tego względu, mniej więcej w połowie drogi między tymi dwiema cerkwiami...
Czytaj dalej

W przededniu Dnia Wojska Polskiego

14.08.2018

14. sierpnia o godz. 18.00 na Wolskim Cmentarzu Prawosławnym w Warszawie przy Pomniku bohaterów poległych „za wolu Ukrainy” w rocznicę „Cudu nad Wisłą” odprawiono panichidę z okazji Dnia Obrońcy Ukrainy...
Czytaj dalej

Niedziela XI po Pięćdziesiątnicy

12.08.2018

Czytanie ewangeliczne niedzieli XI po święcie Pięćdziesiątnicy to przypowieść o niemiłosiernym wierzycielu, która stanowi kontynuację nauki Chrystusa o przebaczaniu bliźniemu...
Czytaj dalej

Niedziela X po Pięćdziesiątnicy i 74. rocznica Rzezi Woli

05.08.2018

W dniu 5 sierpnia br. w X niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w parafii św. Jana Klimaka na warszawskeij Woli sprawowwane były tradycyjnie dwie Święte Liturgie...
Czytaj dalej

Rozpoczęły się prace remontowo-konserwatorskie przy cerkwi i cmentarnych nagrobkach

02.08.2018

Dzięki Bożej pomocy, po długich i skomlikowanych staraniach, udało nam sie rozpocząć prace konserwatorskie przy remoncie zabytkowych nagrobków...
Czytaj dalej

Świętego proroka Eliasza niebiańskiego patrona dolnej cerkwi

02.08.2018

Anioł w ciele, fundament proroków, drugi poprzednik przyjścia Chrystusa, chwalebny Eliasz, posyłający z nieba Elizeuszowi łaskę...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl