Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Renowacja zabytkowych nagrobków

Dzięki Bożej pomocy, po długich i skomlikowanych staraniach, udało nam sie rozpocząć prace konserwatorskie przy remoncie zabytkowych nagrobków na naszym cmentarzu.

Na przełomie lipca/sierpnia 2018 roku rozpoczął się  pierwszy etap renowacjii zabytkowych pomników. Z dotacji Stołecznego Konserwatora Zabytków odnowionych zostanie w najbliższym czasie 26 nagrobków.

O przebiegu prac postaramy się informować na bieżąco poprzez poniższe galerie zdjęć:

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl