Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Ogłoszenie - Akcja charytatywna na rzecz Dzieci w Syrii.

05.12.2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji charytatywnej na rzecz Dzieci w Syrii.

 

Cykl spotkań zainaugurował:  

Koncert Pieśni Religijnej - Modlitwa za Syrię w dniu 26 XI 2016 r.

 

 „Akcja charytatywna na rzecz Dzieci w Syrii” została zainicjowana przez Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń”.

 

 

Wspomóż, a jeśli nie możesz pomódl się razem z nami!
Z głębi serca zapraszamy wszystkich - wspólnie możemy uczynić więcej! 

Wpłaty można dokonywać na konto Stowarzyszenia

 

Środki pieniężne  zebrane w czasie trwania całej akcji charytatywnej zostaną przelane na konto Patriarchatu Antiochii, a następnie przy pomocy organizacji charytatywno-opiekuńczych trafią do poszkodowanych dzieci i najbardziej potrzebujących chrześcijan.

Oficjalną organizacją charytatywną Patriarchatu jest: The Department of Ecumenical Relations and Development, (skrót GOPADERD - Greek Orthodox Patriarchate Antioch Departement of Ecumenical Relations and Development).

Po arabsku  دائرة العلاقات المسكونية والتنمية (Daira Al-'Alaqat Al-Maskunijja łaT-Tanmijja).

Strona wwww organizacji

plakat.pdf                                                 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl