Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Ogłoszenie - prośba o wsparcie remontu cerkwi

29.12.2017

Bracia i Siostry! 

Zwracam się do Was w imieniu Rady Parafialnej i społeczności naszej wolskiej parafii z prośbą o wsparcie finansowe.

W obecnym czasie parafia stoi przed wielkim wyzwaniem przeprowadzenia generalnego remontu zabytkowej cerkwi. To olbrzymie zadanie znacznie przerasta nasze możliwości finansowe. Wycena samego remontu kopuły jej bębna i ośmiokątnej podstawy to ponad 1,2 mln. zł.  Osuszenie i zabezpieczenie ścian  piwnicy (poziome i pionowe) oraz wykonanie odwodnienia to koszt ok. 1mln. zł. Z uwagi na zły stan techniczny świątyni, co wynika z przeprowadzonych ekspertyz, to najpilniejsze prace które musimy wykonać. To konieczne prace które ratują cekiew przed nieodwracalnymi zmianami w konstrukcji budowli. Remontu wymaga cała nasza cerkiew.

Jesteśmy świadomi, że bez pomocy ludzi dobrej woli, prospołecznie nastawionych instytucji oraz firm zrealizowanie niezbędnych prac remontowych i renowacyjnych będzie niemożliwe.

Za wszelką okazaną nam pomoc jesteśmy ogromnie wdzięczni a podczas sprawowanej codziennie Św. Liturgii w naszej parafialnej świątyni wznosimy modlitwy dziękczynne za naszych darczyńców.

Ofiary prosimy przekazywać na konto parafii PKO BP 56 1020 1185 0000 4302 0109 8904 z dopiskiem REMONT:

Z wyrazami szacunku

Proboszcz Parafii Prawosławnej
pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie
ks. Adam Misijuk

 

Братья и Сестры!
От имени Приходского Совета и всех прихожан нашего Вольского Храма обращаюсь к Вам с просьбой о финансовой поддержке.

В данный момент наш приход стоит перед большим вызовом, а именно, необходимостью капитального ремонта нашего старинного храма. Стоимость такого ремонта намного превышает наши финансовые возможности. Предварительная оценка стоимости ремонта одного только купола, его барабана и восьмиугольного основания составляет более 1,2 миллиона злотых. Осушение и укрепление стен подвала (по горизонтали и вертикали), а также проведение дренажных работ составит порядка 1 миллиона злотых. В связи с плохим техническим состоянием храма, что следует из проведённых экспертиз, это первоочередные работы, которые необходимо выполнить. Эти работы необходимы для спасения нашего храма, в противном случае это может привести к необратимым измениям в его конструкции. В ремонте нуждается весь наш храм.

Мы понимаем, что без помощи людей доброй воли, социально ориентированных организаций и фирм реализация необходимых ремонтно-восстановительных работ будет невозможна.

Мы премного благодарны за любую оказанную нам помощь, а во время ежедневно совершаемой в нашем храме Божественной Литургии приносим благодарственные молитвы за всех наших жертвователей и благотворителей.

Пожертвования просим перечислять на банковский счёт прихода

PKO BP 56 1020 1185 0000 4302 0109 8904 с пометкой REMONT.

С уважением,
Настоятель Православного Храма Святого Иоанна Лествичника
в Варшаве на Воле

протоиерей Адам Мисиюк

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl