Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Ogłoszenie - Ruszyła zbiórka na platformie zrzutka.pl

04.10.2020

Szanowni Państwo!

Pragniemy uprzejmie poinformować, że w ramach akcji „Ratujmy wolskie zabytki. Wspólne dzieło dla przyszłych pokoleń” została uruchomiona zbiórka środków finansowych na wsparcie III-go etapu prac remontowo – konserwatorskich zabytkowej Cerkwi św. Jana Klimaka na Woli. Zbiórkę uruchomiono na platformie internetowej – zrzutka.pl pod patronatem Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”.

Dzięki Bożej pomocy, dotychczasowemu wsparciu ludzi dobrej woli i otrzymanym dotacjom, w ramach I i II etapu udało się przeprowadzić kompleksowe prace remontowe i usunąć zagrożenia dla stabilności budynku cerkwi, konstrukcji bębna i kopuły wieży oraz więźby dachowej.

Aktualnie trwa III etap remontu polegający na:
• wzmocnieniu i naprawie konstrukcji więźby dachowej i poszycia dachu ramion cerkwi;
• kompleksowej konserwacji elewacji cerkwi od strony południowej i zachodniej.

Drodzy Darczyńcy!

W imieniu wolskiej społeczności zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o wsparcie remontu zabytkowej świątyni – link – zrzutka.pl .

Ponadto ofiary na remont świątyni można również przekazywać bezpośrednio na konto Stowarzyszenia z dopiskiem „Ratujmy wolskie zabytki”
 

BNP Paribas 26 2030 0045 1110 0000 0415 5990

Za wszelką okazaną pomoc będziemy ogromnie wdzięczni.

BÓG ZAPŁAĆ! SPASI HOSPODI!

Więcej o remoncie świątyni na stronie – link.

za: stowarzyszeniewtp.pl

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl