Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

O świętach prawosławnych

Święto Epifanii - Tradycje i zwyczaje

18.01.2018

Dzień poprzedzający Święto Epifanii (18 stycznia), uroczyście obchodzony przez naszych przodków, przez lud uważany był za nadzwyczaj święty. Każdy uważał przyjście do świątyni za swój święty obowiązek i zgodnie z wymogami Ustawu cerkiewnego pościł tego dnia aż do poświęcenia wody.
Czytaj dalej

Chrzest Pański - Kreszczenije Hospodnie.

18.01.2018

O narodzeniu Jezusa wiedzieli nieliczni - Bogurodzica, Józef, pasterze, trzej mędrcy ze Wschodu. Do 30 roku życia Jezus mieszkał w Nazarecie i wszyscy myśleli, że jest zwykłym człowiekiem, synem Marii i Józefa.
Czytaj dalej

Jordan…

13.01.2018

Jest czas Ś w i ą t …  My, prawosławni, mówimy nie o jednym święcie, ale o całym cyklu Świątecznym. O Bożym Narodzeniu, o nadaniu Imienia Dzieciątku Jezus, i wreszcie o Święcie Chrztu Pańskiego w Jordanie.
Czytaj dalej

O Bożym Narodzeniu - Metropolita Atanazy

07.01.2018

W tych dniach obchodzimy święto świąt - Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa - jedno z największych świąt naszej Cerkwi, ponieważ świętujemy największe wydarze­nie, kiedy sam Bóg stał się Człowiekiem...
Czytaj dalej

Boże Narodzenie – Рождество Христово

07.01.2018

Przed narodzeniem Zbawiciela rzymski cesarz August, w którego władaniu pozostawała pokonana Judea, nakazał przeprowadzić w całym imperium spis ludności. Na mocy tego rozporządzenia Przenajświętsza Maryja i świątobliwy Józef, którzy pochodzili z rodu Dawidowego, mieli udać się do Betlejem (w rodzinne strony króla Dawida), aby się wpisać do państwowych rejestrów...
Czytaj dalej

Iwan Szmielow Z tomu: Nasze Radości, Boże Narodzenie

07.01.2018

Już Bożym Narodzeniem zapachniało, kiedy przed świętem Ofiarowania Najświętszej Panny, na wieczornym nabożeństwie rozlega się: Christos rażdajetsa: sławitie, Christos s niebies: sriaszczitie, Christos na ziemli: woznositiesia!... – i od razu serce radośnie zadrga, jakby się w nim zapaliło światło.
Czytaj dalej

Narodzenie Chrystusa - Rożdiestwo Christowo.

07.01.2018

Prawie 2000 lat temu, gdy rzymski cesarz August chciał dowiedzieć się dokładnie ilu ma poddanych, rozkazał przeprowadzić spis ludności swego państwa. Spisowi podlegała również ludność żydowska zamieszkująca Judeę, znajdująca się wówczas pod panowa­niem króla Heroda...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl