Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

11 maja (wg starego stylu)

24.05.2018

W saraceńskim obozowisku spytano św. Cyryla: „Jak chrześcijanie mogą prowadzić wojny i jednocześnie spełniać przykazanie Chrystusa, aby modlić się za swych nieprzyjaciół?” Na co św. Cyryl odpowiedział: „Jeśli oba przykazania były napisane w jednym prawie i dane ludziom do przestrzegania, który człowiek będzie lepszym wykonawcą prawa: czy ten, kto spełnia jedno przykazanie, czy ten, kto spełnia oba?” Na co Saraceni odrzekli: „Bez wątpienia, ten, kto spełnia oba przykazania.” Św. Cyryl kontynuował: „ Chrystus, nasz Bóg przykazał nam, abyśmy modlili się do Boga za tych, którzy nas prześladują i czynili wobec nich dobrze; lecz On powiedział nam także:  nikt nie może ukazać większej miłości na tym świecie, od tego, kto swoje życie oddaje za swych przyjaciół. Dlatego znosimy zniewagi, które nasi wrogowie czynią wobec nas osobiście oraz modlimy się za nich do Boga; lecz, jako społeczeństwo, bronimy jeden drugiego i oddajemy nasze życie, abyście w jakiś sposób nie zniewolili naszych braci, abyście przez zniewolenie ciała, nie zniewolili ich dusz i nie zgładzili jednocześnie ich ciał i dusz. 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl