Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

8 kwietnia (wg starego stylu)

21.04.2018

Istnieje bohaterstwo nad bohaterstwo i asceza ponad ascezę. Św. Epifaniusz z Cypru zaprosił na posiłek Hilariona Wielkiego, i aby okazać swemu zacnemu gościowi jak największą gościnność, podał na stół pieczonego kurczaka i zaproponował mu kawałek. Hilarion odrzekł mu: "Wybacz mi, lecz odkąd zostałem mnichem, nie jadłem niczego zabitego!" Na co Epifaniusz rzekł: "A ja, odkąd zostałem mnichem, nigdy nie położyłem się spać, zanim nie przebaczyłem najpierw swemu przeciwnikowi." Zdumiony Hilarion powiedział: "Twa cnota jest większa od mojej, święty Władyko!" Oto wielka lekcja dla nas wszystkich. Post to rzecz podstawowa, lecz przebaczenie win to rzecz jeszcze bardziej podstawowa. Przez post człowiek przygotowuje się do wielkoduszności, zaś dzięki przebaczeniu win pokazuje wielkoduszność. Post uprzedza przebaczenie, lecz sam post, bez przebaczenia, nie zbawia.

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl