Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

40 dzień po śmierci śp. ks. Mariana Bendzy

13.06.2018

W środowy poranek 13 czerwca zebraliśmy się w naszej wolskiej świątyni, aby modlitewnie uczcić pamięć  zmarłego  –śp. ks. prot. prof. dr. hab. Mariana Bendzy. Dzisiaj bowiem minęło czterdzieści dni od jego śmierci. Świętą Liturgię w tym dniu celebrował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł Biskup Hajnowski w asyście duchowieństwa i obecności Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

Po zakończeniu Świętej Liturgii Jego Eminencja Metropolita Sawa w swoim słowie zwrócił uwagę na znaczenie modlitwy za dusze zmarłych. Jak zaznaczył hierarcha intensywna modlitwa w czterdziestym dniu po śmierci jest szczególnie ważna dla zmarłego, gdyż zgodnie z nauką Matki Cerkwi właśnie tego dnia odbywa się indywidualny sąd Boży nad duszą, na którym zostaje ustalony stan duszy aż do czasu Sądu Ostatecznego. My, pozostający na tym padole ziemskim nic już nie możemy uczynić dla zmarłych, oprócz modlitwy za ich dusze, która jest dla nich zbawienna. Należy zatem pamiętać, iż ten, kto rzeczywiście pragnie pomóc zmarłym, najlepiej może to uczynić właśnie poprzez modlitwę za nich. Modlitwa ta jest bowiem przejawem chrześcijańskiej miłości do nich i jednocześnie świadectwem naszej wiary w Zmartwychwstanie. Kończąc, Jego Eminencja Metropolita zaapelował, abyśmy zawsze pamiętali w swoich modlitwach o ks. Marianie.

Po zakończeniu uroczystości liturgicznych w Cerkwi wszyscy udali się nad górb ks. Mariana, gdzie została odsłużona panichida.

śk

zdjęcia: lek. Marcin Bielawski, Jerzy Trofimiuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl