Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela II po Pięćdziesiątnicy. Wszystkich Świętych ziemi Ruskiej. Śww. Ojców z Góry Athos.

10.06.2018

Na dzień 10 czerwca w bieżącym roku przypadła II Niedziela po Pięćdziesiątnicy, w którą Matka Cerkiew szczególnie wspomina Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej oraz Świętych Ojców z Świętej Góry Athos. W tym dniu w naszej Parafii Świętą Liturgię o godzinie 8:30 w dolnej świątyni sprawował ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz.


Nabożeństwo w górnej Cerkwi o godzinie 10:00 celebrował proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk wraz z ks. prot. Piotrem Kosińskim, ks. protodiakonem Jerzym Dmitrukiem oraz ks. protodiakonem Markiem Zyc-Zyckowskim. Podczas Świętej Liturgii List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Rzymian (Rz 2, 10-16) przeczytał lektor Andrzej Trofimiuk. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim przypadającego na dzisiejszą niedzielę fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (Mt 4, 18-23), pouczające kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Kosiński.


Na zapriczastnom śpiewający podczas całego dzisiejszego nabożeństwa chór parafialny kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka wykonał stichirę „Ziemlie Russkaja”, po czym ks. proboszcz opowiedział wiernym o aktualnych wydarzeniach oraz bieżących sprawach związanych z życiem naszej parafii, a także przybliżył im harmonogram nabożeństw sprawowanych w nadchodzącym tygodniu.

śk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, Włodzimierz Misijuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl