Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Modlitwa za dusze zmarłych

04.11.2017

Są w roku dni, kiedy w sposób szczególny ubiegamy się o miłosierdzie Boże dla naszych bliskich, oddzielonych od nas granicą nieuniknionego. W tradycji Kościoła Prawosławnego najważniejszym z nich jest Radonica, dzień tryumfu Radości Zmartwychwstania. Kościół Rzymskokatolicki nawołuje do takiej modlitwy w dniu Wszystkich Świętych, który co roku obchodzony jest 1 listopada.

Na naszym wolskim prawosławnym cmentarzu co roku staje się on momentem, gdy dzięki modlitwie przezwyciężamy różnice i przypominamy sobie, iż wszyscy jesteśmy dziećmi Jedynego Boga.

W tym dniu, w naszej Parafii Świętą Liturgię o godzinie 10:00 celebrował ks. prot. Doroteusz Sawicki, w asyście: ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. Michała Dmitruka oraz ks. protodiakona Jerzego Dmitruka.

Po zakończeniu nabożeństwa do zgromadzonych w świątyni wiernych z homilią zwrócił się ks. prot. Doroteusz Sawicki. W swym pouczającym słowie ks. Doroteusz, nawiązując do pięknego symbolu zapalonej świecy wskazał, iż najlepszą rzeczą, którą my, pozostający na tym padole ziemskim możemy ofiarować naszym zmarłym bliskim jest płynąca z głębi serca modlitwa za ich dusze. To właśnie modlitwa jest tak naprawdę jedyną rzeczą, którą najbardziej potrzebują i oczekują od nas zmarli, a zatem powinna ona zajmować szczególne miejsce w naszym życiu.

Następnie wszyscy obecni duchowni połączyli się w modlitwie z wiernymi podczas odprawionej Panichidy za spokój dusz naszych bliskich, której przewodniczył Proboszcz naszej Parafii - ks. prot. Adam Misijuk.

Punktualnie o godzinie 13:00, już po raz 36, rozpoczęła się procesja ekumeniczna, której organizatorami są Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka wraz z sąsiednią Rzymskokatolicką Parafią św. Wawrzyńca.

Procesję rozpoczyna panichida, sprawowana przez duchowieństwo parafii prawosławnej św. Jana Klimaka. Po zakończeniu panichidy ks. Marek Mętrak – proboszcz parafii rzymskokatolickiej św. Wawrzyńca, wraz z przybyłym duchowieństwem, rozpoczął żałobną modlitwę. Procesja przeszła główną aleją naszego cmentarza.

Wieczorem, o godzinie 17:00 jeszcze raz zebraliśmy się w naszej Wolskiej Cerkwi, aby pomodlić się za dusze zmarłych słowami Akatystu o upokojenii usopszych. Nabożeństwu przewodniczył ks. Proboszcz Adam Misijuk, a pomagali mu: ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. Łukasz Godun, ks. Paweł Korobeinikov, ks. Dawid Romanowicz oraz ks. protodiakon Jerzy Dmitruk.

Śpiewał chór parafialny pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl