Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XXII po święcie Pięćdziesiątnicy.

08.11.2017

Dnia 5 listopada 2017 roku, w XXII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy uroczystej Świętej Liturgii w górnej świątyni o godzinie 10:00 przewodniczył Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka.

oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. Podczas nabożeństwa List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Galacjan (Ga 6, 11-18) przeczytał lektor Daniel Gryko. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim przypadającej na dzisiejszą niedzielę perykopy ewangelicznej Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 16, 19-31), w której usłyszeliśmy przypowieść Pana naszego Jezusa Chrystusa o bogaczu i Łazarzu, kazanie dotyczące jej głębokiego sensu wygłosił ks. prot. Piotr Kosiński.

Na zapriczastnom o najważniejszych bieżących sprawach związanych z życiem naszej Parafii opowiedział ks. Proboszcz. Między innymi ks. Adam z głębi serca podziękował Stowarzyszeniu "Wierni Tradycji Pokoleń" za zorganizowanie kwesty pt. "Ratujmy Zabytkowe Nagrobki" na naszym wolskim cmentarzu. Ks. Proboszcz także poinformował licznie zgromadzonych wiernych o rozpoczęciu przygotowań do Kiermaszu Świątecznej Pomocy organizowanego przez rodziców oraz dzieci i młodzież z naszego Punktu Katechetycznego. Na koniec ks. Proboszcz przypomniał wiernym, iż Święta Liturgia w naszej Parafii sprawowana jest codziennie o godzinie 9:00.

Po zakończeniu Świętej Liturgii, zgodnie z ustanowioną tradycją, pokłoniono się relikwiom Św. Bazylego (Martysza).

Całość nabożeństwa upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Poranną Świętą Liturgię dla dzieci i młodzieży o godzinie 8:30 w dolnej świątyni współcelebrowali ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz. Nabożeństwo upiększył swym śpiewem chór młodzieżowy pod dyrekcją psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

5 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице в нашей церкви совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершили иерей Павел Коробейников и иерей Давид Романович. Пел хор под руководством Богдана Кузьмюка.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 возглавил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк. Отцу настоятелю сослужили: протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Лк., 16, 19-31) проповедь произнёс протоиерей Пётр Косиньски.

Во время Богослужения пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl