Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

I tydzień Wilekiego Postu

04.03.2018

W poniedziałek, 19 lutego, w bieżącym 2018 roku dla Prawosławnych na całym świecie rozpoczął się Czysty Tydzień – czyli pierwszy tydzień czterdziestodniowego Wielkiego Postu, przygotowującego do Wielkiego Tygodnia i Święta Świąt – Paschy Chrystusowej. Nabożeństwa pierwszego tygodnia Wielkiego Postu mają za zadanie wprowadzać wiernych w duchowy „nastrój” Wielkiego Postu, nastrój, który określany jest mianem „świetlistego smutku”. Akord otwierający Wielki Post i nuta wiodąca całości wielkopostnej „melo­dii” to Wielki Pokutny Kanon Św. Andrzeja z Krety. Podzielony na cztery części Wielki Kanon czytany jest podczas Wielkiego Powieczerza (Wielikoje Powieczerije), w wieczory czterech pierwszych dni Wielkiego Postu. Opisać go można jako pokutną lamentację oddającą bezmiar i głębię grzechu, wstrząsającą duszę bezdenną desperacją, kajaniem się i nadzieją. Św. Andrzej z Krety w niezrównany sposób przeplata w tym Kanonie wielkie biblijne tematy - Adama i Ewę, raj i upadek człowieka, patriarchę Noego i potop, Dawida, Ziemię Obiecaną i nade wszystko Chrystusa i Jego Kościół - z wyznaniem grzechów i wyrazami skruchy.

W Czysty Poniedziałek – w jeden z najbardziej srogich pod względem postu dni w roku – zgromadziliśmy się w naszej wolskiej świątyni o godzinie 17:00 na nabożeństwie Wielkiego Powieczerza, aby uczestniczyć w czytaniu pierwszej z czterech części Wielkiego Kanonu Pokutnego Św. Andrzeja z Krety. W tym dniu, nabożeństwo Wielkiego Powieczerza rozpoczął ks. Dawid Romanowicz. Czytanie pierwszej części Kanonu Św. Andrzeja z Krety zainicjował Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk. Następnie czytanie Kanonu Św. Andrzeja z Krety kontynuowali kolejno wikariusze naszej Parafii: ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz.

Po odśpiewaniu przez nasz parafialny chór kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka dziewiątej pieśni Kanonu nastąpiły dalsze elementy Wielkiego Powieczerza, czytanego przez lektorów Daniela Gryko oraz Andrzeja Trofimiuka. 

Po zakończeniu nabożeństwa ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Dawid Romanowicz.

Za nami pierwszy dzień postu, wkroczyliśmy na drogę pokajanija

We wtorek, 20 lutego, nabożeństwo Wielkiego Powieczerza o godzinie 17:00 rozpoczął ks. Paweł Korobeinikov. Czytanie drugiej części Kanonu Św. Andrzeja z Krety rozpoczął ks. Proboszcz Adam Misijuk, a po nim czytanie kontynuowali: ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz.

Po zakończeniu nabożeństwa Wielkiego Powieczerza kazanie wygłosił ks. Paweł Korobeinikov.

W środę, 21 lutego, w naszej Parafii, o godzinie 9:00 w górnej świątyni, odsłużona została pierwsza w tym roku Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. To jedno z najpiękniejszych wielkopostnych nabożeństw, które przypisywane jest Św. Grzegorzowi Dialogowi celebrował ks. Proboszcz Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Mariana Bendzy, ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. Pawła Korobeinikova, ks. Dawida Romanowicza, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego.

Wieczorem tego samego dnia, o godzinie 17:00, sprawowane było Wielkie Powieczerze z czytaniem trzeciej części Kanonu Św. Andrzeja z Krety. Nabożeństwo zainicjował ks. prot. Piotr Rajecki. Czytanie Kanonu Św. Andrzeja z Krety tradycyjnie rozpoczął ks. Proboszcz, a następnie czytanie kontynuowali: ks. prot. Marian Bendza, ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki oraz ks. Paweł Korobeinikov.

Po zakończeniu nabożeństwa słowa pouczenia wygłosił ks. prot. Piotr Rajecki.

W czwartek, 22 lutego, zebraliśmy się w naszej wolskiej Parafii, aby usłyszeć czwartą a zarazem ostatnią już część pięknego oraz rozrzewniającego ludzkie serca pokutnego poematu biskupa z Krety. Tym razem nabożeństwo Wielkiego Powieczerza o godzinie 17:00 rozpoczął ks. prot. Piotr Kosiński. Ostatnią część Kanonu Św. Andrzeja czytali kolejno: ks. Proboszcz Adam Misijuk, ks. prot. Marian Bendza, ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki oraz ks. Dawid Romanowicz.

Po zakończeniu nabożeństwa ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych ks. prot. Piotr Kosiński.

Piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu jest dniem szczególnym w kalendarzu liturgicznym Cerkwi Prawosławnej. Po Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów odprawiany jest molebien do Świętego Wielkiego Męczennika Teodora Tyrona, a zaraz po nim dokonuje się poświęcenia koliwa na pamiątkę cudu, który wydarzył się w drugiej połowie IV wieku, kiedy to Św. Teodor ukazał się arcybiskupowi konstantynopolitańskiemu Eudoksjuszowi i wyjawił mu, że cesarz Julian Odstępca, chcąc sprofanować chrześcijańskie pokarmy w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, rozkazał zraszać je krwią z pogańskich stołów ofiarnych. Wówczas Św. Teodor polecił, aby władyka przykazał wszystkim wiernym, by nie kupowali tego pożywienia, a zamiast niego spożywali gotowaną pszenicę z miodem. 

Taki też porządek liturgiczny, zachowywany przez setki lat przez Matkę Cerkiew miał również miejsce w naszej wolskiej Parafii w dniu 23 lutego.

Świętej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów o godzinie 17:00 w górnej świątyni przewodniczył ks. Proboszcz Adam Misijuk, a współsłużyli mu: ks. prot. Piotr Kosiński, ks. Paweł Korobeinikov, ks. Dawid Romanowicz oraz ks. protodiakon Jerzy Dmitruk.

Z radością należy zauważyć, że podczas Świętej Liturgii obecnych było wielu wiernych, z których znacząca większość przystąpiła do Sakramentów Spowiedzi i Świętej Eucharystii.

Bezpośrednio po zakończeniu Liturgii został odprawiony molebien do Św. Teodora oraz dokonano poświęcenia przyniesionego przez wiernych koliwa.

Następnie do przybyłych wiernych z pouczającym słowem zwrócił się ks. Proboszcz Adam Misijuk. Ks. Adam podziękował wszystkim za wspólną modlitwę w czasie nabożeństwa oraz za całotygodniowy modlitewny trud, a także podkreślił ważność pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. W swym słowie ks. Proboszcz przybliżył również żywot Świętego Wielkiego Męczennika Teodora Tyrona oraz opowiedział o tradycji święcenia koliwa.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl