Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

I Niedziela Wielkiego Postu. Tryumf Ortodoksji.

04.03.2018

Za nami już czytania Wielkiego Kanonu Pokutnego Św. Andrzeja z Krety oraz poświęcenie koliwa ku wspomnieniu cudu Św. Teodora Tyrona po piątkowej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów, co oznacza, że niepostrzeżenie minął już pierwszy tydzień Wielkiego Postu, a pierwsza jego niedziela nosi nazwę Triumfu Prawosławia. Święto to zostało ustanowione w 843 roku na cześć ostatecznego zwycięstwa Prawosławia nad herezją ikonoklazmu. Z tej okazji, w tym dniu, we wszystkich Cerkwiach, w znak zwycięstwa nad herezją, na środku świątyni zostają umieszczone obok siebie przepiękne ikony Jezusa Chrystusa i Przenajświętszej Bogurodzicy.

W tę pierwszą wielkopostną niedzielę, która w bieżącym roku przypadła na mroźny, ale za to  słoneczny dzień 25 lutego, w naszej Parafii, tradycyjnie sprawowane były dwie Święte Liturgie. Poranną Świętą Liturgię dedykowaną dla dzieci i młodzieży, o godzinie 8:30 w dolnej świątyni sprawowali wspólnie ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz. W czasie nabożeństwa śpiewał chór pod kierownictwem psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

Uroczyste nabożeństwo w górnej świątyni o godzinie 10:00 celebrował Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijk, w asyście: ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego W trakcie Świętej Liturgii List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Hebrajczyków (Hbr 11, 24-26, 32-12, 2) przeczytał lektor Daniel Gryko. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana (J 1, 43-51), kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Kosiński. W kontekście święta Triumfu Prawosławia, ks. Piotr w swym słowie nawiązał do  dzisiejszego fragmentu Świętej Ewangelii o powołaniu przez Chrystusa Apostołów Filipa i Natanaela (Bartłomieja). Kaznodzieja zwrócił uwagę, że odnajdujemy tam kluczowe dla Prawosławia słowa: Przyjdź i zobacz – i widzimy to właśnie w ikonie, ponieważ przychodząc do świątyni prawosławnej, patrząc na ikonę i analizując każdy jej element i kolor, ukazuje się przed naszymi oczyma Ewangelia – cała teologia w obrazie. 

Na zapriczastnom z pouczającym słowem zwrócił się do wiernych ks. Proboszcz Adam Misijuk. Ks. Adam przybliżył wiernym historię dzisiejszego święta, skupiając się przede wszystkim na znaczeniu ikony w Prawosławiu. Następnie ks. Proboszcz opowiedział o najważniejszych bieżących sprawach oraz nadchodzących wydarzeniach związanych z życiem naszej Parafii, w szczególności zaś opowiedział o postępie prac związanych z planowanym remontem naszej świątyni. Na koniec ks. Adam gorąco zachęcił wszystkich wiernych do aktywnego uczestnictwa, w miarę swoich możliwości, w jakże pięknych i pełnych głębokiego przekazu nabożeństwach wielkopostnych.

Po zakończeniu Świętej Liturgii duchowieństwo udało się na środek świątyni dla adoracji umieszczonych tam ikon Pana naszego Jezusa Chrystusa i Przenajświętszej Bogurodzicy. W tym czasie, śpiewający podczas całego dzisiejszego nabożeństwa chór parafialny kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka wykonał pieśń Utwierdi Boże.

 

Tomasz Kręski

zdj: lek. Andrzej Trofimiuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl