Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Pascha Chrystusowa

14.04.2018

Noc z 7 na 8 kwietnia 2018 roku, godzina 23:00. Nasza wolska świątynia została okryta mrokiem, rozświetlają ją jedynie płomienie świec trzymane w dłoniach licznie przybyłych wiernych, zapalone od Świętego Ognia (Błahodatnoho ohnia). Jeszcze godzina, i w końcu nadejdzie najbardziej oczekiwana przez każdego prawosławnego chrześcijanina północ.

Punktualnie o godzinie 23:15 przed spoczywającą jeszcze na środku świątyni płaszczenicą rozpoczęła się połunoszcznica. Nabożeństwo nosi jeszcze żałobny charakter – jego centralnym elementem jest Kanon Wielkiej Soboty, jednak wyraźnie odczuwa się już przedsmak paschalnej radości. Po odśpiewaniu przez chór ostatniej pieśni Kanonu Nie rydaj Mienie, Mati (Nie rozpaczaj po Mnie, Matko, widząc Mnie w grobie [...], bowiem powstanę i będę uwielbiony), przy śpiewie troparionu Jegda snizszeł jesi k smierti, Żiwotie Bezsmiertnyj (Gdy Ty, o Żywocie Nieśmiertelny, zstąpiłeś do otchłani), duchowni wnieśli płaszczenicę do ołtarza. Grób Chrystusa na środku świątyni został pusty.

Do zgromadzonych w świątyni wiernych zwrócił się Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk, który w kilku słowach opowiedział o cudzie zejścia Świętego Ognia w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Już po raz kolejny Błahodatnyj Ohoń został przywieziony do Polski z Jerozolimy przez delegację Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na czele z Jego Ekscelencją Pawłem, Biskupem Hajnowskim.

Następnie duchowieństwo zgromadzone w ołtarzu, za zamkniętymi Carskimi wratami (Królewskimi wrotami), rozpoczęło cichutki śpiew stichery: Woskresienije Twoje Christie Spasie anhieli pojut na niebiesi i nas na ziemli spodobi czystym sierdcem Tiebie sławiti (Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawco, aniołowie śpiewają na niebiosach, i nam na ziemi pozwól, czystym sercem Ciebie sławić). Za drugim razem księża śpiewali ową stichęrę głośniej, powoli zapalały się światła w świątyni. W końcu za trzecim razem duchowni śpiewali ją już pełnym głosem. Otwierają się Carskie wrota - zrywa się pieczęć grobu i na wzór Chrystusa wychodzącego z niego jak z pałacu, kapłani w białych szatach liturgicznych wyszli ze świątyni, a za nimi wszyscy wierni, aby obwieścić światu radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Przy gromkim i doniosłym biciu dzwonów rozpoczął się uroczysty paschalny krestnyj chod (procesja) wokół świątyni. Na czele procesji niesiono Św. Krzyż a z jego obu stron świece, a za nim chorągwie z ikonami Chrystusa i Bogurodzicy, w tym także małe chorągwie niesione przez najmłodszych naszej parafii, a za nimi ikonę Zmartwychwstania i Św. Ewangelię.

Po okrążeniu cerkwi krestnyj chod zatrzymał się przed wejściem głównym do świątyni i ks. Proboszcz Adam Misijuk rozpoczął radosną Jutrznię Paschy. Po raz pierwszy w tym roku rozbrzmiały, bez wątpienia najbardziej oczekiwane przez wszystkich wiernych, wspaniałe słowa: Christos woskresie iz miertwych, smertiju smiert’ popraw, i suszczim wo grobiech żiwot darowaw (Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć, i będącym w grobach życie dał).

Następnie usłyszeliśmy stichosy:

Niech powstanie Bóg, i rozproszą się wrogowie Jego, i niech pierzchają przed obliczem Jego ci, którzy Go nienawidzą.

Jak dym się rozwiewa, tak niech się rozwieją, jak wosk się rozpływa przy ogniu.

Tak niech zginą przed obliczem Boga grzesznicy, a sprawiedliwi niechaj się rozradują.

Oto dzień, który uczynił Pan, radujmy się w nim i weselmy.

a po między nimi radosny śpiew Chrystos Woskresie…

Następnie przy gromkim śpiewie Chrystos Woskresie… ks. Adam otworzył drzwi świątyni i wszyscy, na podobieństwo Niewiast niosących wonności i Apostołów którzy przybyli do grobu Chrystusa, weszli do jej wnętrza.

Po wejściu do środka świątyni nastąpił dalszy ciąg Paschalnej Jutrzni, którą wraz z ks. Proboszczem celebrowali: ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. Paweł Korobeinikov, ks. Dawid Romanowicz, ks. protodiakon Jerzy Dmitruk oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski. Nasz chór parafialny kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka rozpoczyna śpiew Kanonu Paschy autorstwa Świętego Jana Damasceńskiego. Podczas Kanonu Paschy, po każdej jego pieśni, duchowni okadzali cerkiew i pozdrawiali trzykrotnie wiernych radosnymi słowami Chrystos Woskresie! a wierni odpowiadali im Woistinu Woskresie!

Po zakończeniu Jutrzni rozpoczęła się uroczysta paschalna Święta Liturgia. Podczas nabożeństwa Dzieje Apostolskie (Dz 1, 1-8) przeczytał lektor Andrzej Trofimiuk.

Zgodnie z piękną paschalną tradycją Święta Ewangelia według Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana (J 1, 1-17) została odczytana przez księży w kilku językach, między innymi, cerkiewno-słowiańskim, greckim, łacińskim, hebrajskim, polskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, rumuńskim, angielskim oraz francuskim.

Na koniec Świętej Liturgii duchowni dokonali poświęcenia Artosu.

Po zakończeniu nabożeństwa ks. Proboszcz z głębi serca pozdrowił wszystkich wiernych z Wielkim Dniem Paschy Chrystusowej oraz zaprosił wszystkich na wspólną agapę przygotowaną w domu parafialnym.

Zgodnie z piękną paschalną tradycją, przy ucałowaniu Św. Krzyża, każdy z obecnych w naszej świątyni wiernych otrzymał malowane jajko, jako symbol odradzającego się życia oraz Zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa, zaś dla dzieci ponadto została przygotowana słodka niespodzianka.

W naszej Parafii o godzinie 8:00 sprawowana była również druga paschalna Święta Liturgia, którą współcelebrowali ks. Dawid Romanowicz oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski.

Natomiast o godz. 14:00 została odprawiona świąteczna Wieczernia, którą celebrował ks. Proboszcz w asyście duchowieństwa wolskiej Parafii, po której chętni dołączyli do tradycyjnego paschalnego dzwonienia. To jedyny dzień w roku, kiedy każdy może spróbować swoich sił na dzwonnicy.

В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, в нашем храме совершена была череда праздничных Пасхальных Богослужений — полунощница, крестный ход, Пасхальная заутреня и Божественная Литургия Свт. Иоанна Златоуста.

После окончания полунощницы к молящимся обратился настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк, который рассказал о чуде схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. В этом году делегацию Польской Православной Церкви в Иерусалиме возглавлял преосвященнейший владыка Павел, епископ Гайновский.

Затем под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» был совершен крестный ход вокруг нашего храма, в котором участвовали все прихожане.

Торжественную Пасхальную заутреню совершил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк, которому сослужили: протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, иерей Павел Коробейников, иерей Давид Романович, протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

Сразу же после окончания Пасхальной заутреней началась торжественная пасхальная Божественная Литургия Свт. Иоанна Златоуста, которую совершали: настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк, протоиерей Пётр Косиньски, протоиерй Пётр Раецки, иерей Павел Коробейников, а также протодиакон Георгий Дмитрук.

Во время Божественной Литургии Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1-17) читалось на нескольких языках: церковнославянском, греческом, латинском, древнееврейском, польском, русском, украинском, белорусском, румынском, английском и французском языках.

Также во время Богослужения было совершено освящение Артоса.

После окончания Божественной Литургии всех участников сегодняшнего Богослужения с праздником Светлого Христова Воскресения сердечно поздравил отец настоятель Адам Мисиюк, а затем пригласил всех присутствующих в храме на совместную пасхальную трапезу в приходском доме.

Согласно радостной пасхальной традиции, при целовании Креста, каждому было вручено крашеное пасхальное яичко.

В праздник Светлого Христова Воскресения в нашем храме в 8:00 также состоялась вторая Божественная Литургия, которую совершил иерей Давид Романович совместно с протодиаконом Марком Зыц-Зыцковским.

В 14:00 в нашем храме состоялась праздничная пасхальная Вечерня, которую совершили: настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк, протоиерей Пётр Косиньски, протоиерй Пётр Раецки, а также протодиакон Георгий Дмитрук.

Во время всех сегодняшних Богослужений пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

zdjecia: Włodzimierz Misijuk, Piotr Obuchowicz

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl