Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela III po Wielkanocy. Śww. Niewiast Niosących Wonności

23.04.2018

Na dzień 22 kwietnia br. przypadła Niedziela III po Wielkanocy, która poświęcona jest Świętym Niewiastom Niosącym Wonności (Żenam-Mironosicam) oraz św. Józefowi z Arymatei i św. Nikodemowi. Niedziela ta jest liturgicznym wspomnieniem niewiast, które wczesnym rankiem w pośpiechu udały się do Grobu Pańskiego, aby wonnymi i drogocennymi olejami namaścić Ciało Chrystusa. Te Niewiasty szły pełne obaw, zastanawiały się … kto odwali nam kamień od grobu … One nie wiedziały, a nawet nie oczekiwały, że gdy dojdą na miejsce oczekuje na nich wielka nagroda. Im jako pierwszym Anioł obwieścił o Zmartwychwstaniu Chrystusa. To właśnie te kobiety jako pierwsze głosiły również radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego też nie bez powodu dzisiejsza niedziela nazywana jest liturgicznym lub też prawosławnym dniem kobiet.

W tym zaiste radosnym dniu w naszej Parafii odbyły się dwie Święte Liturgie – pierwsza o godzinie 8:30 dedykowana dla dzieci i młodzieży, którą w dolnej świątyni współcelebrowali Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk i ks. prot. Piotr Rajecki, oraz druga Święta Liturgia o godzinie 10:00 w górnej świątyni.

Nabożeństwu w górnej świątyni przewodniczył ks. Dawid Romanowicz, w asyście księży protodiakonów Jerzego Dmitruka oraz Marka Zyc-Zyckowskiego. W trakcie Świętej Liturgii Dzieje Apostolskie (Dz 6, 1-7) przeczytał lektor Daniel Gryko. Po przeczytaniu przypadającego na dzisiejszą niedzielę fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka (Mk 15, 43-16, 8), ze słowem pouczenia zwrócił się do licznie przybyłych wiernych ks. Dawid.

Jak już wcześniej wspomniano, Niedziela Żen-Mironosic jest uznawana za prawosławny dzień kobiet. W związku z powyższym, po zakończeniu nabożeństwa do wszystkich obecnych dziś w naszej świątyni przedstawicielek płci pięknej z najserdeczniejszymi życzeniami z okazji obchodzonego dziś przez cały Prawosławny Świat dnia kobiet zwrócił się ks. Proboszcz Adam Misijuk. W swym słowie ks. Adam zaznaczył jak ogromną rolę odgrywały i nadal odgrywają kobiety we wspólnotach chrześcijańskich oraz jak wielka odpowiedzialność na nich spoczywa. Następnie śpiewający podczas całego dzisiejszego nabożeństwa chór parafialny, kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka, wykonał na cześć wszystkich kobiet gromkie i radosne mnogaja leta, zaś przy ucałowaniu Krzyża wszystkim bez wyjątku Paniom wręczono symboliczny kwiatek.

 

В Неделю 3-ю по Пасхе, в день памяти Святых Жен-Мироносиц, а также праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, в нашей церкви совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершили настоятель нашей церкви – протоиерей Адам Мисиюк и протоиерей Пётр Раецки.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 возглавил иерей Давид Романович, которому сослужили протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Мк 15, 43-16, 8), проповедь произнес иерей Давид Романович.

В третью неделю (в церковном календаре неделей называется воскресный день) после Пасхи Святая Церковь прославляет подвиг Святых Жен-Мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных. Мироносицы были первыми, кто пришел ко гробу, неся миро, чтобы помазать им тело Христа, и именно они первыми узнали, что Христос воскрес. Поэтому, согласно церковной традиции, Неделя Святых Жен-Мироносиц считается международным православным женским днём. В связи с этим, после окончания Богослужения, отец настоятель поздравил всех присутствующих в храме женщин с сегодняшним праздником, а при целовании Креста каждой представительнице прекрасного пола был вручён символический цветок.

Во время Божественной Литургии пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

zdj.: ks. Dawid Romanowicz, lek. Daniel Gryko

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl