Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela IV po Wielkanocy. O Paralityku

03.05.2018

Niedziela IV po Wielkanocy, która w tym roku przypadła na dzień 29 kwietnia, jest poświęcona wydarzeniu opisanemu w rozdziale piątym Ewangelii według Świętego Jana, a mianowicie uzdrowieniu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa paralityka, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę (J 5, 5). W Synaksarionie tejże niedzieli czytamy: „Dzisiaj, w czwartą niedzielę po święcie Paschy, wspominamy paralityka i zgodnie ze zwyczajem świętujemy ten cud. Świętowanie cudu z paralitykiem wyznaczono tutaj dlatego, że Chrystus dokonał go w czasie żydowskiej Pięćdziesiątnicy…”

W tym dniu, w naszej Parafii odbyły się dwie Święte Liturgie – pierwsza o godzinie 8:30 dla dzieci i młodzieży, którą w dolnej świątyni celebrowali wspólnie ks. Paweł Korobeinikov i ks. Dawid Romanowicz, a także druga o godzinie 10:00 w górnej świątyni.

Zaraz po porannej św. Liturgii odprawiony został molebień za  maturzystów. Kierownik Punktu Katechetycznego - ks. Paweł Korobeinikov po modlitwie zwrócił się ze słowami do młodzieży, że z Bogiem zdając egzamin dojrzałości osiągną życiowy cel. Oprócz uczniów obecni byli również ich rodzice, którzy wspierają swoje pociechy gorliwą modlitwą z głębi serca. Życzymy sukcesów na maturze oraz przyjęcia na wymarzone studia.

Uroczystemu nabożeństwu w górnej cerkwi przewodniczył Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. Podczas Świętej Liturgii Dzieje Apostolskie (Dz 9, 32-42) przeczytał lektor Andrzej Trofimiuk. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim wspomnianego już fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana (J 5, 1-15), pouczające kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Rajecki.

Na zapriczastnom do licznie przybyłych wiernych zwrócił się ks. Proboszcz Adam Misijuk. W swym pouczającym słowie ks. Adam nawiązał do słów dzisiejszej Świętej Ewangelii o uzdrowieniu paralityka oraz jej jakże głębokiego przekazu dla wszystkich współcześnie żyjących ludzi. Następnie ks. Proboszcz opowiedział także o bieżących sprawach oraz nadchodzących wydarzeniach związanych z naszą Parafią.

Po zakończeniu Świętej Liturgii, zgodnie z ustanowioną tradycją, pokłoniono się relikwiom Św. Bazylego (Martysza).

Całość nabożeństwa upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Zaraz po porannej jak i głownej św. Liturgii w głownej sali domu parafialnego odbyły sie spotkania z  prof. Aleksandrem Mramornowym z Moskwy, sekretarzem wydawnictwa dokumentów Soboru Lokalnego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego pt. „Wielki Sobór moskiewski 1917/1918 i jego recepcja we współczesnej Cerkwi rosyjskiej”, który w interesujący sposób przedstawił  historię Synodu Royjskiej Cerkwi w latach 1917-1918 oraz odpowiedział na liczne pytania słuchaczy odnośnie Prawosałwia w Rosji.

В четвертую неделю после Пасхи совершается воспоминание исцеления Господом Иисусом Христом, расслабленного при овчей купальне. В этот день в нашей церкви совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершили иерей Павел Коробейников и иерей Давид Романович.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 возглавил настоятель нашей церкви – протоиерей Адам Мисиюк, которому сослужили протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Ин. 5, 1-15), проповедь произнёс протоиерей Пётр Раецки.

Во время Богослужения пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

zdj.: ks. Dawid Romanowicz, lek. Marcin Bielawski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl