Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Pogrzeb śp. ks. prot. prof. dr. hab. Mariana Bendzy

10.05.2018

Żyłeś pobożnie w wierze, nadziei, miłości, cichości, czystości i w godności kapłańskiej, godny pamięci. Przeto Bóg przedwieczny, dla którego trudziłeś się, sam umieści Twego ducha w miejscu światłości i piękna, gdzie znajdują odpoczynek sprawiedliwi, otrzymasz na sądzie Chrystusa odpuszczenie grzechów i wielkie miłosierdzie” – słowami troparionu z obrzędu pogrzebu kapłana zwrócił się do śp.  ks. prot. prof. dr hab. Mariana Bendzy zwierzchnik Kościoła prawosławnego w Polsce, Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski rozpoczynając otpiewanije.

Ksiądz prot. prof. dr hab. Marian Bendza, wybitny historyk Kościoła prawosławnego, kierownik Katedry Historii Kościoła Powszechnego i Autokefalicznych Kościołów Prawosławnych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, także pułkownik WP w stanie spoczynku a nade wszystko duchowny zmarł niespodziewanie 5 maja 2018 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 maja 2018 roku w cerkwi św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli. W przeddzień pogrzebu w godzinach wieczornych panichidę w asyście kilkunastu duchownych sprawował Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego i Prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Arcybiskup Jerzy stwierdził, że „ks. prof. Marian Bendza do ostatnich chwil był czynnym duchownym, wykładowcą, profesorem… Jesteśmy w okresie paschalnym. To wielki dar umierać w tam czasie, dlatego że Jesus Chrystus pokonał śmierć.” Wezwał też do nieustannej modlitwy za duszę zmarłego, tak potrzebną w jej drodze na spotkanie z Bogiem. Spośród wielu cech, które charakteryzowały ks. Mariana, była jego gotowość do niesienia pomocy każdemu, czasami poświęcając własne interesy i własne życie. Każdemu starał się pomóc. Była to cecha ofiarnej pomocy, do której wzywa Sam Jezus Chrystus – stwierdził władyka.

Świętą Liturgię i obrzęd pogrzebu sprawował Jego Eminencja metropolita Sawa. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło wielu duchownych: nauczycieli akademickich, przyjaciół a także duchownych z umiłowanych Zmarłemu ziem Diecezji Przemyskiej i Gorlickiej. Jego Eminencja wspominając życie zmarłego ks. Mariana podkreślił: „urodził się w okresie trudnym na pograniczu łemkowszczyzny, bojkowszczyzny i Galicji. Był to okres wielkich przemieszczeń ludności, okres akcji „Wisła”. Już jako dziecko doznał doświadczeń, gdyż był innej kultury… Prowadziłem Go po wszystkich stopniach rozwoju, pod każdym względem. Poświęcił się nauce, w szczególności historii Kościoła prawosławnego. Dwie kadencje był prorektorem Akademii. Bardzo dużo pomagał studentom przy pisaniu prac magisterskich i doktorskich. Pomagał studentom z zagranicy, w szczególności z Ukrainy. Włączył się w organizację duszpasterstwa wojskowego… Pomagał wszechstronnie jak mógł. Jako kapłan lubił głosić Słowo Boże. Głosił w języku, w którym się urodził i tu też w świątyniach warszawskich. Jako zwierzchnik Cerkwi dziękuję Ci za wszystko co uczyniłeś dla dobra naszej Cerkwi, dla dobra Twojego narodu i dla naszej Ojczyzny.” 

Na uroczystościach pogrzebowych bardzo liczna byłe reprezentacja Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, z którą śp. ks. Marian był związany już od czasów studenckich. Na jej czele stał Jego Magnificencja ks. rektor prof. dr hab. Bogusław Milerski. Rektorowi towarzyszył prorektor prof. dr hab. Jerzy Ostapczuk, wykładowcy, pracownicy administracji i studenci Akademii. Jego Magnificencja stwierdził: „Jako rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w imieniu całej społeczności akademickiej chciałbym pożegnać profesora naszej uczelni i dwukrotnego jej prorektora. Ksiądz prof. Marian Bendza był historykiem Kościoła prawosławnego ale nade wszystko był apologetą, obrońcą wiary prawosławnej i jako naukowiec czynił to zawsze przytaczając racjonalne i źródłowe argumenty, i za to wszyscy bardzo Go ceniliśmy…”. 

Liczni też byli przedstawiciele środowisk ukraińskich, wśród których obecny był też Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Andrij Deszczycia. Ambasada Ukrainy w związku ze śmiercią ks. prof. Mariana Bendzy wydała następujący komunikat: „Całym swoim sercem i duszą miłował Wszechmogącego Boga, Ukrainę i Polskę. Jego modlitwy wznoszone za Ukrainę i Naród Ukraiński były szczere i błogosławione, a słowa wsparcia – przenikliwe i natchnione. Wieczna Pamięć!” 

Trumna z ciałem śp. ks. prot. prof. dra hab. Mariana Bendzy spoczęła na wolskim cmentarzu w Warszawie.

 

Wiecznaja Twoja pamiat’ Ojcze Profesorze. Chrystos Woskresie!

 

Ks. Anatol Szymaniuk

Zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, Łukasz Troc

za: orthodox.pl

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl