Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela VI po Wielkanocy. O Ślepcu

18.05.2018

W VI Niedzielę po Wielkanocy, która przypadła w tym roku na dzień 13 maja, Matka Cerkiew wspomina cud uczyniony przez Jezusa Chrystusa ślepcowi od urodzenia. Jak czytamy w Synaksarionie na tę niedzielę: Cud ten, podobnie jak z Samarytanką i paralitykiem, także został dokonany przy pośrednictwie wody. Miało to miejsce tak. Kiedy Chrystus podczas rozmowy z Żydami objawił siebie jako równego Ojcu i powiedział: Zanim stał się Abraham, Ja jestem , to Żydzi rzucali w Niego kamieniami.

W tym dniu w naszej parafii, tradycyjnie, odbyły się dwie Święte Liturgie – pierwsza o godzinie 8:30 dla dzieci i młodzieży, którą w dolnej świątyni sprawowali ks. Dawid Romanowicz oraz diakon Andrei Enachi oraz druga o godzinie 10:00 w górnej świątyni.

Nabożeństwo w górnej cerkwi celebrował proboszcz wolskiej parafii- ks. prot. Adam Misijuk, ks. prot. Piotr Kosiński, ks. Piotr Rajecki, w asyście: ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. proodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego.  Po odczytaniu Świętej Ewangelii  kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Kosiński.

Na zapriczastnom ks. Proboszcz powitawszy licznie zgromadzonych w naszej świątyni wiernych, opowiedział o bieżących sprawach oraz nadchodzących wydarzeniach związanych z życiem naszej Parafii.

Po zakończeniu Świętej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół cerkwi.

śk

zdj.: ks. Dawid Romanowicz, lek. Andrzej Trofimiuk, Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl