Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Święto Wniebowstąpienia Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

18.05.2018

O Ty, Któryś wypełnił nad nami pieczę i to, co ziemskie, połączył z niebiańskim, wzniosłeś się w chwale, Chryste Boże nasz, nijak się nie oddalając, lecz przebywając nieodstępnie i wołając do miłujących Cię: „Z wami jestem i nikt was nie zmoże”. (Kondakion święta)

W wigilię Święta Wniebowstąpienia sprawowane były uroczyste Wsienoszcznoje Bdienije któremu przewodniczył ks. prot. Adam Misijuk – proboszcz naszej parafii wraz z duchowieństwem parafii

Świąteczną Świętą Liturgię celebrowal ks. prot. Adam Misijuk - proboszcz parafii w asyście ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego oraz księży protodiakonów: Jerzego Dmitruka i Marka Zyc-Zyckowskiego. Świąteczną homilię wygłosił ks. Piotr Rajecki. 

Po Świętej Liturgii, przed ikoną Wniebowstąpienia uroczyście odśpiewano troparion, kondakion i wieliczanije święta oraz pokłoniono się ikonie.

śk

fot. lek. Andrzej Trofimiuk i Włodek Misijuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl