Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela VII po Wielkanocy. Śww. Ojców I Soboru Powszechnego.

21.05.2018

W tym roku na dzień 20 maja przypadła VII Niedziela po Wielkanocy, w którą świętujemy pamięć Świętych Ojców I Soboru Powszechnego.

W tym dniu w naszej parafii, tradycyjnie, odbyły się dwie Święte Liturgie – pierwsza o godzinie 8:30 dla dzieci i młodzieży, którą w dolnej świątyni sprawowali ks. Paweł Korobienikov, ks. Dawid Romanowicz oraz diakon Andrei Enachi oraz druga o godzinie 10:00 w górnej świątyni.

Nabożeństwo w górnej cerkwi celebrował ks. prot. Piotr Kosiński, ks. Piotr Rajecki, w asyście: ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. proodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego.  Po odczytaniu Świętej Ewangelii  kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Rajecki.

Na zapriczastnom ks. Piotr Kosiński zapoznał wiernych z najważniejszymi sprawami dotyczącymi życia naszej parafii, jak również przybliżył harmonogram nabożeństw w nadchodzącym tygodniu, zwłaszcza w okresie Święta Pięćdziesiątnicy.

Całe dzisiejsze nabożeństwo upiększał swym modlitewnym śpiewem chór parafialny kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka.

śk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, Arseniusz Korobienikov, Włodek Misijuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl