Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Pięćdziesiątnica w naszej parafii

29.05.2018

Dzisiaj mija pięćdziesiąt dni od święta świąt, czyli Paschy Chrystusowej. Święto to swoimi korzeniami sięga do Starego Testamentu, bowiem wtedy naród żydowski pięćdziesiąt dni po święcie Paschy przyjął Prawo (Wj 19, 1). Chrześcijanie natomiast pięćdziesiąt dni po Passze Chrystusowej przyjmują – jak czytamy w Synaksarionie na ten dzień – Ducha Świętego, który ustanawia Prawo kierujące ku wszelkiej prawdzie i dobrze uspasabiając do tego, co przyjemne Bogu.

W tym dniu nasza wolska Parafia, z okazji święta Pięćdziesiątnicy została w całości, w zachwycająco piękny sposób, przyozdobiona kwiatami oraz drzewkami brzozy, stwarzając wyjątkową i niepowtarzalną atmosferę święta. Kolor zielony powszechnie uważany jest za symbol odrodzenia i życia, dlatego też wszystkie te kwiaty oraz drzewka idealnie komponowały wraz z zielonymi szatami liturgicznymi duchowieństwa, doskonale oddając przy tym naturę dzisiejszego święta oraz Życiodajnego Ducha Świętego.

W tym jakże radosnym dla każdego prawosławnego chrześcijanina dniu, w naszej Parafii poranną Świętą Liturgię, dedykowaną dla dzieci i młodzieży o godzinie 8:30 w dolnej świątyni współcelebrowali ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz oraz diakoni ks. Paweł Filinowicz i ks. Andrei Enachi. W czasie nabożeństwa śpiewał chór pod kierownictwem psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

Uroczystą Świętą Liturgię o godzinie 10:00 w górnej świątyni celebrował Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. Podczas nabożeństwa Dzieje Świętych Apostołów (Dz 2, 1-11) przeczytał lektor Daniel Gryko. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana (J 7, 37-52; 8, 12), świąteczną homilię wygłosił ks. Proboszcz Adam Misijuk.

Tradycyjnie na zapriczastnom ks. Proboszcz opowiedział o bieżących sprawach i nadchodzących niebawem wydarzeniach związanych z naszą Parafią.

Bezpośrednio po zakończeniu Świętej Liturgii sprawowane były nieszpory (wieczernia), w trakcie których odczytane zostały trzy modlitwy tzw. kolenoprikłonnyje molitwy (obrzęd klękania) z wezwaniami do trzeciej osoby Świętej Trójcy – Świętego Ducha. W trakcie owych modlitw, jak sama nazwa wskazuje, po raz pierwszy od Święta Paschy Chrystusowej wierni stanęli na kolanach na znak swej gotowości do skruchy i pokuty.

Po odczytaniu wszystkich modlitw oraz zakończeniu nieszporów ks. Proboszcz dokonał poświęcenia przyniesionych przez wiernych kwiatków oraz zielonych gałązek.

Całość dzisiejszych liturgicznych uroczystości upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Один из главных христианских праздников — День Святой Троицы — отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется потому, что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом. После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. На пятидесятый день после Воскресения Христа Апостолы находились в Иерусалиме: «…внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:2-4). Праздником же Святой Троицы этот день назван потому, что именно тогда обнаружилось видимым образом действие Третьего Лица Пресвятой Троицы — Духа Святого.

В этот день Церковь отмечает день своего рождения, которое произошло в момент схождения Святого Духа на Апостолов.

В этом году день Святой Троицы, Пятидесятницу Православная Церковь празднует в воскресенье 27 мая. В день этого великого праздника в нашей церкви, традиционно, совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершили иерей Павел Коробейников и иерей Давид Романович. Пел хор под руководством Богдана Кузьмюка.

Торжественное Богослужение в верхнем храме в 10:00 возглавил настоятель нашей церкви – протоиерей Адам Мисиюк. Отцу настоятелю сослужили: протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Ин 7, 37-52; 8, 12) проповедь произнёс отец настоятель.

По окончании Божественной Литургии в нашем храме была совершена вечерня праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных молитв.

Во время всего сегодняшнего праздничного Богослужения пел приходской хор под

руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

zdjęcia: lek. Marcin Bielawski, Łukasz Charlak

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl