Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Punkcie Katechetycznym

12.06.2018

W niedzielę 10 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w naszym punkcie katechetycznym. Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się o godz. 16:00 w górnej cerkwi i miała bardzo podniosły charakter. Na początku została wzniesiona modlitwa dziękczynna za cały miniony rok nauczania religii.

Uczestniczyli w niej: uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci, rodzice, babcie, dziadkowie …

Ks. prot. Adam Misijuk – proboszcz naszej parafii podziękował wszystkim uczniom za uczestnictwo w lekcjach religii oraz rzetelną pracę. Ciepłe słowa podziękowań skierowane zostały również do rodziców dzieci.

Ceremonię poprowadził ks. Paweł Korobieinikov - Kierownik Punktu Katechetycznego.

Ks. Paweł przygotował prezezentację zdjęć ukazujących najważniejsze wydarzenia z życia punktu katechetycznego w mionionym roku. W serdecznych słowach wyraził wdzięczność ks. Proboszczowi, Nauczycielom religii oraz Radzie Rodziców na czele z przewodniczącą panią Haliną Demianiuk.

Uroczystość pięknym i modlitewnym śpiewem upiększały chóry: młodzieżowy „Lestwica” pod dyrekcja pana Bogdana Kuźmiuka oraz "Ogniki Proroka Eliasza" pod kierunkiem matuszki Doroty Korobeinikov. Ceremonię uświetnił także występ uczniów, którzy przygotowali inscenizację  pt."Grający Zegar" w rezyserii pani Ludmiły Miłowanow.

Następnie przed cerkwią, wykonana została wspólna fotografia.

Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie świadectw i nagród w domu parafialnym.

Po tym nastąpiła trzecia część uroczystości. Wszyscy zebrani przeszli do ogrodu przy parafii, gdzie czekały przygotowane przez rodziców sałatki i domowe wypieki.

Organizatorzy zaprosili animatorów, którzy zapewnili dzieciom dodatkowe atrakcje w postaci różnych zabaw m.in. puszczanie baniek mydlanych, robienie waty cukrowej, zabawy z balonami oraz wiele wiele innych.

Z głębi serca dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości.

śk

fot. Łukasz Troc

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl