Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Święto Apostołów Piotra i Pawła oraz świętego mnicha Paisjusza Hagioryty

12.07.2018

Dnia 12 lipca Matka Cerkiew świętuje pamięć Świętych Sławnych i Chwalebnych, Pierwszych wśród Zwierzchnich, Apostołów Piotra i Pawła oraz świętego mnicha Paisjusza Hagioryty.

W tym radosnym dla Cerkwi dniu w naszej pięknej wolskiej świątyni duchowieństwo oraz licznie przybyli wierni zebarli się aby wspólnie modlitewnie uczcić pamięć  świętych.

W przededniu święta w naszej Parafii o godzinie 17:00 sprawowane było uroczyste nabożeństwo wieczorne (Wsienoszcznoje bdienije) , któremu przewodniczył proboszcz naszej parafii - ks. prot. Adam Misijuk, w asyście:  ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. Pawła Korobeinikova, ks. Dawid Romanowicza oraz ks. diakona Łukasza Lonkiewicza.

W dniu święta Świętą Liturgię w górnej świątyni o godzinie 9:00 współcelebrowali dzisiejsi dostojni solenizanci: ks. prot. Piotr Kosiński oraz ks. Paweł Korobeinikov wraz z ks. Dawidem Romanowiczem oraz diakonem Łukaszem Leonkiewiczem. W trakcie nabożeństwa List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Koryntian (2 Kor 11, 21-12, 9) przeczytał lektor Daniel Gryko, zaś fragment Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (Mt 16, 13-19) został przeczytany przez ks. diakona Łukasza Leonkiewicza.

Po zakończeniu Świętej Liturgii duchowni udali się na środek świątyni dla adoracji umieszczonych na centralnym pulpicie (anałoju) ikon Świętych Sławnych i Chwalebnych Apostołów Piotra i Pawła oraz świętego mnicha Paisjusza Hagioryty, gdzie uroczyście odśpiewano troparion, kondakion oraz wieliczanije poświęcone świętym.

Podczas wszystkich wspomnianych nabożeństw śpiewał chór parafialny pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Ks. Piotr Rajecki ze szczególnymi słowami zwrócił się do ks. prot. Piotra Kosińskiego oraz ks. Pawła Korobeinikova, którzy jak już wspomniano świętują dzień swoich niebiańskich opiekunów, życząc im aby Pan Bóg przez wstawiennictwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła obdarzył ich siłami duchowymi i cielesnymi oraz wszelkimi łaskami na kolejne długie lata posługi kapłańskiej.

Zgodnie z tradycją, solenizantom wręczono prosfory z dzisiejszej Świętej Liturgii oraz piękne bukiety kwiatów, zaś chór wykonał na ich cześć gromkie i radosne mnogaja leta.

śk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl