Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela VIII po Pięćdziesiątnicy

22.07.2018

Ósma niedziela po święcie Pięćdziesiątnicy poświęcona jest ewangelicznemu opisowi cudownego nakarmienia pięciu tysięcy ludzi na pustyni (Mt 14, 14-22).

Główny morał dzisiejszej Ewangelii można streścić w jednym zdaniu: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości a wszystko inne będzie Wam dane.

Jak pamiętamy z czytań ewangelicznych ostatnich niedziel dotychczas Chrystus czynił cuda nad pojedynczymi osobami chorymi czy opętanymi, a teraz okazuje dobroczynność dla ogółu, dla tysięcy ludzi. Zapytamy dlaczego tak się dzieje? Święci Ojcowie odpowiadają jasno: Po to ażeby ludzie nie pozostawali tylko zwykłymi świadkami tego co się zdarzyło innym, ale i sami otrzymali widzialny dar od Boga.

 Chrystus prowadzi tłum w miejsce pustynne, miejsce to też jest wymowne. Czemu? Gdyż jak sama nazwa wskazuje pustynia równa się pustkowie, czyli brak wszystkiego - zarówno jedzenia jak i wody.  Syn Boży wybiera właśnie to miejsce, aby cud nie podlegał żadnej wątpliwości. 

W tym miejscu poznajemy też umiar uczniów podążających za Mesjaszem. Gdyż pomimo iż było ich aż dwunastu, znaleźli przy sobie tylko pięć chlebów i dwie ryby. Tak mało troszczyli się o sprawy cielesne, że nawet tego małego nie starali się zachować, a dzielili się tym z bliźnimi. Powinniśmy się i my uczyć tego, że nawet mając mało należy się dzielić tym z potrzebującymi .Chrystus rozdawał przez uczniów, aby uczynić im ten honor, a także dlatego aby nie zapomnieli o tym cudzie, jako że ich własne ręce będą o nim świadczyć.

Syn Boży i bez chlebów mógłby nakarmić głodnych, ale wówczas uczniowie nie poznaliby Jego potęgi pokory, a tak ten cud zrobił  tak wielkie wrażenie, że Judejczycy chcieli natychmiast ogłosić Jezusa Królem.

Jest godnym uwagi, że resztki cudownej wieczerzy znacznie przewyższały ilością początkowe zapasy: widzimy w tym obraz Bożej miłości, która nie wyczerpuje się, przeciwnie, wylewa się na innych, pomnaża się. Jest to lekcja dla nas – im więcej będziemy stwarzać dobrych uczynków, tym bardziej będą pomnażać się środki naszej dobroczynności. Cudowne rozmnożenie chlebów było też tym naocznym wyobrażeniem sakramentu Św. Eucharystii, w którym :  Baranek Boży Jezus Chrystus, pod postacią chleba i wina, rozdrabnia się, a pozostaje całością, i ciągle spożywany, nigdy nie zostaje spożyty, i uświęca przystepującyh do Eucharystii.

Pierwszej niedzielnej Boskiej Liturgii w naszej parafii przewodniczył ks. Paweł Korbeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz. Natomiast drugiej w górnej świątyni o godzinie 9:00 przewodniczył ks. prot. Piotr Rajecki. Chórami podczas nabożńeństw dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk.

Podczaj drugiej Świętej Liturgii List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do  Koryntian, (1 Kor 1, 10-18) przeczytał lek. Andrzej Trofimiuk. Po przeczytaniu fragmentu  przypadającego na dzisiejszą niedzielę  Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (Mt 14, 14-22), kazanie wygłosił ks.prot. Piotr Rajecki.

Słowo na niedzielę VIII po Pięćdziesiątnicy

śk

zdj.: ks. Dawid Romanowicz, lek. Andrzej Trofimiuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl