Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela IX po Pięćdziesiątnicy

29.07.2018

Niedziela dziewiąta po święcie Pięćdziesiątnicy poświęcona jest ewangelicznemu opisowi tego co wydarzyło się zaraz po cudownym nakarmieniu pięciu tysięcy ludzi na pustyni, kiedy to tłum chciał okrzyknąć Chrustusa królem Izraela (Mt 14, 22-34).

Z dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się, że Jezus Chrystus wiedział już wcześniej o ich zamiarach i pospieszył przeszkodzić w ich wypełnieniu. Nawet Jego uczniowie w skrytości oczekiwali mającego się niebawem objawić przywódcę narodu Izraela. Jednak Chrystus gasi ich płonne nadzieję prosząc ich aby przeprawili się przed nim łodzią na drugi brzeg, Sam natomiast pozostał aby odprawić tłumy.

Chrystus tym samym chciał nauczyć swych uczniów, że nie należy gonić za ziemską sławą i szukać jej wśród ludzi, chciał aby na spokojnie przemyśleli oni to co się wydarzyło i zrozumieli prawdziwy sens cudu pomnożenia chlebów i ryb.

Sam Nauczyciel natomiast udaje się na pustynną górę aby w spokoju pomodlić się – porozmawiać ze Swym Ojcem Niebiańskim. Św. Jan Złotousty: Zapytuje – po co Chrystus wchodzi na górę? I odpowiada- Aby wskazać nam jak dogodne są spokój i samotność do modlitwy. Takie miejsca, nocna pora nastrajają nas do spokojnej modlitwy. Albowiem pustynia jest matką milczenia, spokojem i przystanią chroniąca nas przed wszelką trwogą.

Apostołów natomiast  w tym czasie zastała burza na morzu. Chrystus pozostawia swych uczniów na całą noc samych w obliczu żywiołu, aby skruszyć ich zatwardziałe serca jak pisze ew. Marek w swej Ewangelii, poprzez strach i nocną porę, aby skłonić ich także ku jeszcze silniejszemu pragnieniu by ich Mistrz był przy nich. Walka Apostołów z falami, jak mówią św. Ojcowie jawi się także zapowiedzią mającej nastąpić ich niełatwej misji niesienia Dobrej Nowiny tj. Ewangelii całemu światu.

O czwartej straży nocnej, tj. o godzinie 3.00 po północy Zbawiciel przybywa do nich z ratunkiem. Choć z daleka nie poznali oni swego Mistrza swymi oczami, to już Jego głos wlał w ich serca błogi spokój i poczucie bezpieczeństwa.

I tutaj widzimy gorliwość Piotra który woła do swego Nauczyciela i wierzy że Jezus nie tylko może sam chodzić po wodzie ale i prowadzić za sobą innych. Jednak jego wiara gaśnie, gdy po przejściu kilku kroków widzi pod sobą rozwścieczone morze i zaczyna tonąć. Tak jak pisklę, które przed czasem wyleciało z gniazda i jest gotowe upaść na ziemię, matka sadza sobie na skrzydłach i z powrotem odnosi do gniazda, tak też uczynił Chrystus z ap. Piotrem.

W dniu dzisiejszym w naszej parafii sprawowane były dwie Św. Liturgie. Pierwszej niedzielnej Boskiej Liturgii w naszej parafii przewodniczył ks. prot. Piotr Rajecki.  Natomiast drugiej w górnej świątyni o godzinie 9:00 przewodniczył ks. proboszcz prot. Adam Misijuk. Chórami podczas nabożeństw dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk.

Podczaj drugiej Świętej Liturgii List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do  Koryntian, (1 Kor 1, 10-18) przeczytał lek. Daniel Gryko, natomiast kazanie po św. Ewangelii wygłosił ks. Dawid Romanowicz.

śk

zdj.: ks. Dawid Romanowicz, lek. Andrzej Trofimiuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl