Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Świętego proroka Eliasza niebiańskiego patrona dolnej cerkwi

02.08.2018

Anioł w ciele, fundament proroków, drugi poprzednik przyjścia Chrystusa, chwalebny Eliasz, posyłający z nieba Elizeuszowi łaskę, oddala choroby i oczyszcza trąd, przeto i swoim czcicielom posyła uzdrowienia - tymi słowami troparionu Kościół prawosławny 2. sierpnia wychwala pamięć św. proroka Eliasza, któremu to poświęcona jest dolna cerkiew wolskiej świątyni.

Prorok Eliasz jeden z wielkich proroków Starego Testamentu. Jego imię tłumaczy się: „Bogiem jest Jahwe”, „moim Bogiem jest Jahwe”, „twierdza Pańska”. Urodził się w Tezbie Galaadskiej w biednej i prostej rodzinie.

O jego życiu i działalności opowiada I i II Księga Królewska. Wystąpił jako prorok za panowania króla Achaba, który to oddawał cześć bożkowi Baalowi, zmuszał również do tego swój naród. Bóg posłał do króla Achaba proroka Eliasza aby go napomniał. Ten przepowiedział królowi, iż za jego nieprawość w ciągu najbliższych lat nie spadnie ani kropla deszczu. Tak też się stało. Po trzech i pół roku posuchy, gdy lud cierpiał głód, na rozkaz Boży prorok ponownie przybył do Achaba. Powiedział wówczas władcy i całemu ludowi izraelskiemu, iż klęski spowodowane są tym, iż ludzie zapomnieli o prawdziwym Bogu. Wezwał też lud, aby zebrał się na górze Karmel i złożył ofiary bożkowi Baalowi i prawdziwemu Bogu. Miało się okazać która z ofiar zostanie przyjęta.

Dzięki gorliwej modlitwie proroka została przyjęta ofiara prawdziwego Boga. Spadł deszcz, a lud został nawrócony. Odwołując się do tego wydarzenia wierni modlą się do proroka Eliasza o zesłanie deszczu podczas suszy. Mimo dokonanego cudu żona króla Achaba wciąż prześladowała świętego. W obawie przed nią prorok ukrył się na pustyni, gdzie objawił mu się Chrystus, podtrzymując go na duchu.

Prorok Eliasz żywym został wzięty do nieba, dokąd wzniósł się na wozie zaprzężonym w ogniste konie. To wydarzenie było praobrazem wniebowstąpienia Chrystusa. Gdy ognisty wóz wznosił się do nieba do nóg jego ucznia patrz proroka Elizeusza upadł płaszcz, a wraz z nim dar proroctwa.

Zgodnie z Tradycją Świętą Kościoła Prawosławnego, prorok Eliasz powróci na ziemię wraz z Henochem, który również został wzięty za życia do nieba, tuż przed końcem świata, by walczyć z antychrystem. Obaj zginą śmiercią męczeńską, a po trzech dniach zmartwychwstaną.

1. sierpnia wieczorem, w przeddzień święta, duchowieństwo wolskiej parafii sprawowało  uroczyste całonocne czuwanie.

W tym dniu minęła także 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, dlatego bezpośrednio po całonocnym czuwnaiu odsłużono w cerkwi nabożeństwo żałobne w intencji ofiar poległych w tym patriotycznym zrywie oraz podczas całej II Wojny Światowej.

W dniu święta Boską Liturgię w dolnej cerkwi sprawowali: ks. proboszcz prot. Adam Misijuk, ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. Dawid Romanowicz oraz ks. protd. Marek Zyc-Zyckowski i ks. d. Łukasz Leonkiewicz. Po przeczytaniu Lekcji Apostolskiej i Ewangelii homilię wygłosił ks. prot. Piotr Kosiński.

Po zakończeniu nabożeństwa pokłoniono się ikonie proroka Eliasza. Ks. Proboszcz  pozdrowił zebranych w świątyni ze świętem oraz zaprosił na przedłużenie świętowania dnia niebiańskiego opiekuna dolnej świątyni do domu parafialnego na wspólną agapę.

Proroku i widzący wielkie dzieła Boga naszego, chwalebny Eliaszu, który swym słowem wstrzymałeś obłoki deszcz wylewające, proś za nami Jedynego Przyjaciela człowieka. /Kondakion/

śk

żywot za: cerkiew.pl

zdjęcia: lek. Andrzej Trofimiuk, Jerzy Trofimiuk, Łukasz Charlak

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl