Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XIV po Pięćdziesiątnicy

02.09.2018

Dzisiejsza ewangeliczna przypowieść Jezusa Chrystusa jest alegorią "uczty Królestwa Niebieskiego", na którą zostają zaproszeni wybrani. Do udziału w uczcie niebieskiej szczególne prawo posiadał Naród Wybrany. Jednak świadomie odrzucił, a nawet znieważał wysłańców Boga -proroków- łącznie z Największym z nich - Synem Bożym.

Bóg w swojej hojności zaprasza na ucztę życia wiecznego każdego z nas. Jednak nie zawsze spotyka się z odpowiedzią. Wymówki zwykle bywają równie błahe. Najczęściej jest to egoistyczne korzystanie z rzeczy ziemskich, które przesłaniają ostateczny cel życia. Wobec odmowy zaproszonych król każe zwołać na ucztę ludzi przypadkowych. Zaproszenie ludzi z marginesu jest nobilitacją dla nich. W zamkniętej społeczności Bliskiego Wschodu nie było to możliwe. Zaproszenie "dobrych i złych" wskazuje na powszechność zbawienia.

W Cerkwi jest miejsce dla każdego, nie jest tylko dla wybranych. Cerkiew zawsze nan nas czeka. Jest w niej miejsce zarówno dla dobrych jak i złych, mocnych i słabych. Nie trzeba spełniać szczególnych warunków moralnych, duchowych czy społecznych, aby znaleźć się w grupie powołanych. Wszyscy są zaproszeni do Królestwa Bożego. 

Zakończenie dzisiejszej przypowieści jest paradoksalne. Król zaprosił na ucztę ludzi z ulicy. Jednak na widok człowieka bez stroju weselnego zareagował gniewem. Ojcowie Kościoła w różny sposób interpretują strój weselny. Według Tertuliana oznacza świętość ciała, według Hieronima - dobre uczynki, a według  Augustyna - miłość. Brak czystości jest lekceważeniem króla - Boga. Przypowieść Chrystusa jest wezwaniem do czujności i działania. Nie można czuć się pewnym zbawienia, nic nie robiąc. Nie wystarczy tylko przyjąć zaproszenie na ucztę, pozostając w "starym stroju", czyli nie zmieniając dotychczasowego sposobu myślenia i życia, opartego na tradycji, przyzwyczajeniach, rutynie. Zaproszenie Boga jest darem, łaską, wypływa z bezwarunkowej miłości. Ale wymaga odpowiedzi. Wszyscy zaproszeni są zobowiązani do "zmiany szaty", czyli do zmiany życia, stawania się nowymi ludźmi, "przyobleczenia się w Jezusa Chrystusa" (Rz 13, 13).

W ową niedzielę w naszej parafii porannej Św. Liturgii, o godzinie 8:30 w dolnej świątyni, przewodniczył Proboszcz parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. Pawła Korobeinikova oraz ks. d. Łukasza Leonkiewicza. W czasie nabożeństwa śpiewał chór pod kierownictwem psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

Nabożeństwu w górnej świątyni o godzinie 10:00 przewodniczył ks. prot. Piotr Kosiński, w asyście: ks. prot. Piotra Rajeckiego oraz ks. protd. Jerzego Dmitruka.  List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do  Koryntian, 2 Kor 1, 21-2, 4  przeczytał lek. Marcin Bielawski. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim przypadającego na dzisiejszą niedzielę fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (Mt 22, 1-14), kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Rajecki.

W trakcie drugiej Świętej Liturgii śpiewał chór parafialny pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.

śk

zdjęcia: lek. Andrzej Trofimiuk, lek. Marcin Bielawski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl